Norwegian-English translation of på nytt

Translation of the word på nytt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på nytt in English

på nytt
igjenother again, once more
  på nyttother again, anew, afresh, once more, once again
  en gang tilother again, anew, afresh, once more, once again
Synonyms for på nytt
Derived terms of på nytt
Anagrams of på nytt
Examples with translation
Intet nytt under solen.
Godt nytt år!
So langt har vi nytt turen vår veldig mye.
Vi må begynne på nytt.
Jeg bygget et nytt house.
Tom kjøpte et nytt hus.
Det har gått et nytt snøskred over en vei i Ekkjeskaret i Odda kommune i Hordaland tirsdag kveld og det er uvisst om noen er tatt av skredet.
Alt forandres svært fort og den fordrer et nytt tankesett blant dagens ansatte.
Dette er i og for seg ikke noe nytt for meg, men paret ville bo i et komfortabelt hjem, noe som fordret en omfattende renovering.
Du trenger ikke å kjøpe nye møbler. Med litt pussing og maling, kan gamle møbler få nytt liv.
Bystyret vedtok å bevilge én million kroner til forprosjektering av nytt teater i Bergen.
Similar words

 
 

More examples
1.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
2.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
3.Forfatteren må på nytt ta fortelleren fatt.
4.(NTBDPAAFP) Flykaprerne om bord i det kuwaitiske passasjerflyet på flyplassen i Teheran åpnet imorges på nytt ild inne i flyet.
5.Alle må søke omigjen, og så å si stille opp på nytt for hvert år.
6.Arne Treholt er blitt isolert på nytt som et resultat av brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel.
7.Da mener vi i Verdens Villmarksfond at man på nytt må vurdere å flytte sauene tilstrekkelig langt vekk til nye beiteområder.
8.Dagens innvandringsstopp må vurderes på nytt og erstattes med en mer rettferdig innvandringsregulering med eventuelt krav om dokumentert arbeide og bolig, heter det i en uttalelse fra helgens årsmøte i Oslo Arbeiderparti.
9.Den amerikanske regjering blir nødt til å vurdere på nytt sin beslutning, det vil være i det amerikanske folks interesse, sa David Wiley, kommisjonens nestformann, da rapporten ble offentliggjort.
10.Denne listen er vi i ferd med å vurdere på nytt, sa handelsministeren, som dessuten viste til at en spesiell arbeidsgruppe har anbefalt at Norge øker import av visse varer fra utviklingsland.
11.Denne utviklingen synes jeg er en så stor tankevekker at det kanskje er på høy tid at en vurderer på nytt det forhandlingssystemet og de oppgjørsformene for lønnsutvikling som vi har her i landet.
12.Det burde vært funnet andre lokaler til prosjektundervisningen, slik at vi som tidligere kunne beholdt vår skole med tilskudd av barn fra byen til vi på nytt har elevgrunnlag godt nok her inne.
13.Det er absolutt ingen grunn til å vurdere disse systemene på nytt, tilføyer han.
14.Det er alltid en vanskelig vurdering om man skal bygge på gamle bygninger når kapasiteten er for liten, eller om man skal starte helt på nytt og bygge et moderne frittstående anlegg.
15.Det er kommet endel nye momenter inn i saken som gjør at jeg må vurdere forsvarerskifte på nytt.
16.Det er nå oppstått en situasjon som kan gjøre det nødvendig å overveie gråsoneavtalen på nytt.
17.Det forestående valg bekrefter på nytt det faktum at folkets representanter ikke har et livslangt mandat.
18.Det siste års utvikling aktualiserer på nytt behovet for å innføre en forsøksordning med ulykkeskommisjoner spesielt rettet mot weekendulykker.
19.Det statlige tilskudd til undervisning i Oslo bør nå vurderes på nytt, sier stortingsrepresentant Sveinung Lunde (h) til Aftenposten.
20.Det var hardt å begynne på nytt for annen gang, sier Werner Vogt.
21.Det verste var at jeg dermed ikke akselererte ut av svingen, men måtte" begynne på nytt" ute på vekslingssiden.
22.En av årsakene til at boligetaten nå på nytt annonserer efter å formidle salg av borettslagsleiligheter er at nye leiligheter idag er blitt såvidt mye dyrere og at finansieringsmulighetene er blitt dårligere.
23.En dag bestemte jeg meg for å begynne på nytt.
24.En slik linje ville vært uten verdi eftersom saken kan reises på nytt, sa han.
25.En slik strategi som går ut på å kunne slå til fra norsk område som svar på konflikter andre steder i verden, er meget farlig, konstaterte Henriksen, og ville vite om forsvarsminister Sjaastad ville vurdere COBavtalen og INVICTUSavtalen på nytt i dette lys.
26.Europa må tvinges til å tenke på nytt i abortsaken.
27.For å styrke CDsystemet som universell lydbærer, har vi derfor begynt å gi ut viktig musikk fra våre arkiver på nytt igjen på CD.
28.Hun er vel kona til en av småpampene hos dere ? - spurte jeg på nytt på en naiv måte.
29.Jeg er selvfølgelig så preget av legemiljøet at jeg har måttet tenke på nytt for å leve meg inn i pasientsituasjonen.
30.Jeg forsøker på nytt i ØstBerlin neste år, erklærte Den internasjonale olympiske komites (IOC) medlem i Norge, Jan Staubo, efter at han torsdag var høyaktuell til en plass i IOCs Executive Board.
Your last searches