Norwegian-English translation of på siden

Translation of the word på siden from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på siden in English

på siden
allmenn? page
Synonyms for på siden
Derived terms of på siden
Examples with translation
John og Mary har kjent hverandre siden 1976.
Det er fem år siden vi flyttet hit.
Dette ble bygd for rundt 500 år siden.
Vi har bodd her siden juli.
Far kom hjem for rundt ti minutter siden.
Det sies at dette tempelet ble bygd for over 500 år siden.
Hun besøkte Kanazawa for to år siden.
Det er ti dager siden kjæresten min ble satt i fengsel.
Jeg har ikke hørt fra ham siden.
Vi giftet oss for syv år siden.
Jeg bodde i Tokyo for noen år siden, men nå bor jeg i Kyoto.
Johnny flyttet til Spania bare noen måneder siden, så han er ikke vant til å snakke spansk ennå.
Før eller siden kommer han til å mestre fransk.
Jeg tror på Kylie Minogue siden 12. Juni 1998.
Tom har bodd i Boston siden han ble født.
Bomben eksploderte for to dager siden.
Hvor lenge siden var det?
Hun burde være der nå, fordi hun dro for en time siden.
Dagens Tyskland er ikke den samme som for ti år siden.
Tom drog til Boston for tre år siden.
Similar words

 
 

More examples
1.Plogøvelsen" midt på siden anbefales i enkelte trimbøker, men virker sterkt belastende på nakke og øvre ryggmuskulatur.
2.Barnejulen hadde sin form for forventning med du grønne, glitrende tre, og alle de deilige harde pakkene under og alle godteriene på siden.
3.De bladene jeg har sett, mener jeg klart ligger på siden av det som kan godtas som undervisningsmateriale i skolen, og jeg kan ikke se at læreren i dette tilfellet har foretatt en god nok vurdering av stoffet på forhånd.
4.Dette miniSAS, eller Scandinavian Business Commuter (SBC), er tenkt opprettet på siden av den eksisterende operative avdeling, men skal være underlagt SASledelsen.
5.Høyre kan ikke fristilles, sa han, og advarte dermed mot en politikk på siden av Regjeringen.
6.Jeg så den øverste delen av tårnet, mellom 150 og 200 cm, periskopet og deler av kjennemerker malt i lyse farger på siden av tårnet.
7.Politimannen går opp på siden av bilen og legitimerer seg, men i steden for å forklare seg, gir sjåføren gass og kjører i stor fart opp Schweigaardsgate i retning Galgeberg, forklarer politibetjent Knut Bue.
8.Som gammel lever man på en måte på siden av samfunnet, sier Jensine Flem.
9.Vi er ca. 30 aktive breakdansere i Oslo som alle har holdt på siden i vinter.
10.Vi reagerer på at man nå har fått en ordning på siden av rammene.
11.800 meter er da heller ikke en distanse han har satset på siden 1980 ; løpet på 1.44.81 i semifinalen er hans første under 1.45 siden forrige OLsesong.
12.Aftenpostens argumentasjon mot vårt vedtak treffer på siden av saken.
13.Allikevel har rederiene langt på vei stilt seg på siden av aksjemarkedet.
14.Arbeidsutvalget er stadig på vakt mot innmarsj av folk som ønsker å bruke et pensjonistparti til formål som er noe på siden av det som er hensikten fra stifternes side.
15.Atle Pedersen lot Phil Anderson komme helt opp på siden av seg, men utnyttet fordelen av et lettere gear og tro til øverst i bakken.
16.Avantgardeteater er selvsagt også en nødvendighet, men bør drives på siden.
17.Balsfjord menighet vil etablere en fri menighet med Børre Knudsen som prest på siden av den regulære menigheten medmindre staten gjør om utnevnelsen av Thorstein Lalim til ny sogneprest.
18.Balsfjord vil etablere en fri menighet med Børre Knudsen (bildet) som prest på siden av den regulære menigheten hvis ikke Staten omgjør utnevnelsen av Thorstein Lalim som ny sogneprest.
19.Bilene kjørte opp på siden av oss, og først trodde vi bare at de ville kjøre forbi, sier Folland.
20.Bussen ble liggende på siden og frontruten ble knust.
21.Bussen skled ned en fire meter høy skråning og ble liggende på siden.
22.Bussen skled ned en skråning og ble liggende på siden.
23.Båten var nettopp lastet med grus og var i ferd med å forlate kaianlegget, da den plutselig la seg over på siden.
24.DET gikk bra så lenge Mary ledet med Zola i ryggen, siden fikk hun" den" på siden og i øynene, for ikke å si i benet.
25.Da mannen kom opp på siden av henne kastet han seg over henne.
26.Da spørsmålet lå så langt på siden av det virkelige vedtak i bystyret, har en tidligere ikke funnet det nødvendig å besvare dette.
27.Da ulykken skjedde, var Volvoen igjen oppe på siden av politibilen for å prøve å komme forbi og riste forfølgerne av seg.
28.De fleste av dem lever på siden av samfunnet og ville ikke engang visst at det lot seg gjøre.
29.De kjempet for en sak som hun selv og noen av hennes gode kolleger følte seg kallet til å forsvare, fordi den på siden av hver enkelt dissidents personlige politiske standpunkt dypest sett var et forsvar for rettsstat og demokrati.
30.De nybyggingsprosjekter Oslo Byfornyelse A / S arbeider med (300400 leiligheter pr. år i tiden 198387) er nesten alle resultater av egne initiativer og tatt før eller på siden av kommunens planlegging.
Your last searches