Norwegian-English translation of på siden av saken

Translation of the word på siden av saken from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på siden av saken in English

på siden av saken
allmenn? on the side of the case
Synonyms for på siden av saken

 
 

More examples
1.Aftenpostens argumentasjon mot vårt vedtak treffer på siden av saken.
2.Det er egentlig på siden av saken i hvilken grad inngrepet er smertefullt.
3.Dette viser at Gundersens sammenligning er på siden av saken.
4.Efter at Mellbyeutvalgets innstilling har vært under debatt i snart ett år, går det meste av debatten fremdeles så underlig på siden av saken, ved mest å dreie seg om" hvor stort skal Statoil være".
5.Fridtjof Frank Gundersens sammenligning er på siden av saken.
6.Når Erling Lund sier at det er langt flere finner som lærer seg svensk enn det er nordmenn som lærer seg finsk, så er dette helt på siden av saken.
7.SPØRSMÅLET om hvem som skal betale for det mer åpne samfunn som så mange ønsker, ligger efter våre begreper litt på siden av saken.
8.Ikke sjelden opplever vi at innsender går til angrep på siden av saken - i virkeligheten mot noe annet enn det som faktisk har stått på trykk.
9.Professor Selmer vil kanskje si at det jeg her anfører er på siden av saken, og at urettferdigheten mot banksparere bør rettes opp på annen måte enn gjennom svak kontroll.
Your last searches