Norwegian-English translation of på vent

Translation of the word på vent from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på vent in English

på vent
allmenn? on hold
Examples with translation
Vennligst vent fem minutter.
Vennligst vent et øyeblikk.
Sitt deg ned og vent.
Similar words

 
 

More examples
1.Blir vanskelig å slå med et løp på vent.
2.På Aftenpostens spørsmål om det er rimelig å anta at 29 medarbeidere skal rekke over 600 saker i løpet av 12 onsdager når man tar i betraktning at det også i denne tiden vil innløpe nye saker, svarer Berg at det dreier seg om å gjør et innhugg i saker som ligger" på vent" før man innfører EDB på trygdekontoret fra 1. april.
3.Aaby Pil ble denne gang kjørt på vent.
Your last searches