Norwegian-English translation of pågående

Translation of the word pågående from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pågående in English

pågående
specialarbeideadjective ongoing
  fortsattadjective continuing, ongoing, persisting
Synonyms for pågående
Examples with translation
Undersøkelsen er pågående.
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg oppfatter den pågående debatt slik at enkelte, med Aftenposten i spissen, forsøker å torpedere Skattekommisjonens innstilling.
2.Nytt av året er refleksklyper som er lette å ta av og på," skrev vi på herværende side igår, hvor vi gjorde oss visse refleksjoner i den pågående mørketid.
3.Rentetak" bør forhindres, poengterer statsminister Kåre Willoch overfor Aftenposten i en kommentar til den pågående skattedebatt.
4.Det komiteen faktisk uttaler om" frys" er at" dersom partene blir enige om å legge en kontrollerbar" frys" til grunn for forhandlinger, vil man kunne unngå den gjensidige usikkerheten som skapes gjennom utvikling av ny teknologi og nye våpentyper parallelt med pågående forhandlinger".
5.En pågående og aggressiv journalistikk kan ha mange motiver.
6.Har dere noen kjærester, spurte den pågående presse.
7.I den pågående debatt er det blitt tatt til orde fra flere hold for å tillate situasjonsbestemt militærnekting ?
8.I det pågående privatiseringsarbeidet forsøker vi å se nærmere på den finansielle siden, slik at det offentlige kan bli mer kostnadsbevisst.
9.Jeg har i en viss tid gitt uttrykk for at det ligger en fare i at vi har programposter med en frisk tone og pågående journalistikk - programposter som har fått velfortjent ros for dette.
10.Komiteen legger vekt på at dersom partene blir enige om å legge en kontrollerbar frys til grunn for forhandlinger, vil man kunne unngå den gjensidige usikkerhet som skapes gjennom utviklingen av ny teknologi og nye våpentyper parallelt med pågående forhandlinger.
11.Området er nokså følsomt på grunn av de pågående delelinjeforhandlinger mellom Grønland / Danmark og Norge, sier Stene.
12.Politikken har gått i riktig retning på flere punkter som vi er opptatt av, sa Kr.F.formannen og nevnte spesielt økning i utviklingshjelpen, oljepolitikken, Handelsdepartementets arbeide for å styrke salget av norske produkter utenlands, den nye lov om folkehøyskolene og den pågående revisjon av privatskoleloven, styrkingen av det holdnigsskapende arbeide i skolen gjennom revisjon av Mønsterplanen og arbeidet med å gi Kirken øket selvstyre først og fremst i teologiske spørsmål.
13.Sikkerhet og stabilitet oppnås ikke ved den tomme stols politikk, sa han med klar adresse til SovjetUnionen, som avbrøt de pågående forhandlinger i protest mot utplasseringen av nye NATOraketter i Europa.
14.Tollvesenet er blitt adskillig mer pågående enn tidligere, mer taktiske og med en stadig større rutine og erfaring, sier Hval.
15.Vi fant tegn på gjennomgått eller pågående hepatitt Bvirusinfeksjon hos 45 menn, eller 37,6 prosent av dem.
16.Vi har allerede ett av flyene, leiet inn fra InexAdria i forbindelse med det pågående nymalings og ominnredningsarbeidet på vår DC9flåte, sier informasjonssjef John Herbert ved SAShovedkontoret i Stockholm til Aftenposten.
17.Vi har altfor lenge avfunnet oss med situasjonen ved å delta aktivt og forståelsesfullt i den pågående rasjonaliseringsprosess.
18.Vi har en TVoverført tippekamp den 28. juli, men vi må selvsagt skjele litt til den pågående konflikt i NRK, sa fotballpresident Eldar Hansen på en pressekonferanse i Trondheim onsdag.
19.17. maitoget i Karl Johans gate skal ikke bli skadelidende som følge av de pågående arbeider med fjernvarmeledninger i sentrumsgatene, lover han.
20.49åringens prosessfullmektig, advokat Jørgen S. Fürst, sier at klagen har relevans til den pågående debatt om forhåndsdømming av straffesaker i massemedier.
21.AV enkelte utsagn vi har kunnet registrere under det pågående oppgjør, kan man nesten få inntrykk av at solidariteten ikke rekker stort lenger enn til fagforeningsledernes eksklusive krets.
22.Aftenpostens Bonnkorrespondent Nils Morten Udgaard er ifølge kildene også et av navnene i de pågående overlegninger om Bergs efterfølger.
23.Aksjekursene beveget seg svakt oppover forrige uke i et marked som i stor grad ble stimulert av rykter omkring mulige eller pågående oppkjøp i forskjellige selskaper.
24.Aksjene i ForenedeGruppen blir ikke børsnotert før den pågående tvist om selskapets aksjer er løst.
25.Allerede iår vil det imidlertid bli ansatt minst 50 nye medarbeidere, da det i tillegg til den pågående opptrappingen av forskningssiden også ansettes nye medarbeidere i produksjonsavdelingen, forteller Tjaberg.
26.Ambivalent selv i forholdet til sin egen kjønnsidentitet, uten at jeg legger noe spesielt og ualminnelig i det, pågående og sky, øm og hard, hans dans med kniven tilslutt, mens han synger Cole Porters" Night and day" var en storartet prestasjon.
27.Arbeiderpartiet vant klart Waleskretsen Cynon Valley, men Ann Clwyd økte bare partiets stemmedandel med tre prosent i et samfunn som nærmest er lammet på grunn av den pågående grubestreiken.
28.Arnett Cobb er den mest typiske texaneren av de tre, med sin røffe, pågående tone og knallharde swing.
29.Arthur Scargill ynder å kalle seg den mest demokratiske forbundsformann i Storbritannia, men allikevel kunne ikke Scargill og hans landsstyremedlemmer anbefale en uravstemning før den pågående streiken ble iverksatt.
30.Av alle de argumenter jeg har hørt i forbindelse med den pågående konflikten tar vel dette prisen !
Your last searches