Norwegian-English translation of paneldeltager

Translation of the word paneldeltager from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

paneldeltager in English

paneldeltager
televisjon - mannnoun panelist
  televisjon - kvinnenoun panelist
Similar words

 
 

More examples
1.Den eneste paneldeltager som i sin innledning unnlot å påpeke Høyres manglende evne til å innse at mange bilister vil unngå bomstasjonene ved simpelthen å benytte andre ferdselsårer, var SVs Erik Melvold.
2.Justisminister Mona Røkke som også var paneldeltager, kunne ikke over bordet love at noen endring av denne paragrafen blir fremmet med det første.
3.Dersom Aftenposten hadde vært tilstede ved FAFOs seminars politiske paneldebatt i Folkets Hus 12 / 6, ville avisen ha kunnet registrere at ihvertfall Fremskrittspartiets paneldeltager prøvde å trekke frem visjoner om en fremtidsrettet økonomisk politikk med muligheter til vekst.
Your last searches