Norwegian-English translation of parameter

Translation of the word parameter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

parameter in English

parameter
matematikknoun parameter
Similar words

 
 

Wiki
Parameter (gresk: para «ved siden av» og metron «mål») angir en i matematisk funksjon inngående konstant størrelse. Det kan også angi en målestørrelse hvis variasjoner fører til tilsvarende variasjoner i resultatet. For eksempel er månens plassering i forhold til jorden en parameter dersom vi foretar eksperimenter med tidevannshøyder.

More examples
1.13 nasjoner med ialt 33 deltagere var med i den fem dager lange sluttfasen som iår ble holdt i Barcelona, og helt til topps gikk 16årige Jean Claude Hulot fra Frankrike, med sitt selvkonstruerte parameter til å måle levetiden for solflekker, og 20åringen Alfonso C. Aranda Jimenez fra Spania med sitt studium av mikroorganismer.
Your last searches