Norwegian-English translation of parentes

Translation of the word parentes from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

parentes in English

parentes
interpunksjonnoun bracket
  skilletegnnoun parentheses, brackets, parenthesis, bracket, angle bracket
Synonyms for parentes
Derived terms of parentes
Similar words

 
 

Wiki
Parentes er et skrifttegn. Det består av to buer som står på hver side av en del av en tekst. Tegnet uttrykker at den aktuelle delen av teksten er en sidebemerkning.

More examples
1.Han sprenger ikke verden i filler : han setter den i parentes.
2.(I parentes bemerket teller morsmålslærerforeningen i Norge nærmere 5000 medlemmer.
3.Alliansen mellom Frankrike og Storbritannia kom i stand i dette århundret da Tyskland ble den store militære trusel, og den var bare en historisk parentes.
4.Da var gjesten, som i parentes ikke er vant til utpreget kroppsarbeide eller uvillig til å hjelpe andre, så sliten i ryggen at det gjorde vondt.
5.De siste fjorten dagene er flere Mercedes stasjonsvogner innført til Norge og registrert som varebiler med benevnelsen" likvogn" i parentes i vognkortet.
6.Det gamle telefonnummeret står i parentes, og må benyttes til omkoblingen er foretatt.
7.Dette er i parentes sagt en forestilling med gode pauser.
8.Dette for at folk skal få råd til å skaffe seg bøkene, om de ikke makter kjøpe originaler eller grafikk - som i løpet av siste halvår (i parentes bemerket) har stø kurs mot stratosfæren.
9.Disse såre alminnelige refleksjoner har i parentes sagt gjort seg selv under inntrykket av norsk film opp gjennom årene.
10.Et par navn i parentes er navnene på et par av de mest kjente selskapene i dalen.
11.For kuriositets skyld har vi satt opp en tabell for kampene som er spilt efter nyttår, og i parentes efter klubbens navn, plasseringen efter siste serieomgang før jul.
12.Gjennom det lille teamet, som i parentes bemerket kan trenge utvidelse, har Norsk Folkehjelp engasjert seg i en lang rekke mindre prosjekter.
13.Gjennomsnittet pr. kamp i parentes.
14.Grunnen til denne pinlige parentes i deres 450årige historie er visse negative sider ved Selskapets aktiviteter.
15.Hedvig Hedquist som er utdannet interiørarkitekt, og i parentes bemerket har fire barn i alderen 1321, skriver naturlig nok mest om hjem og innredning - og moter.
16.I parentes angis den omtrentlige markedsprisen som var forutsatt i bystyrets opprinnelige tilbud for beregning av salgspris og festegrunnlag.
17.I parentes bemerket : min medpasient - vi var vel omtrent like gamle - hadde fem barn.
18.I parentes bemerket er Gyldendals skjønnlitterære avdeling forøvrig svært så dårlig forspent med kvinnelige forlagskonsulenter.
19.I parentes bemerket er det derfor ikke noe ytterligere fremskritt, men et tilbakeskritt, når samfunnssystemer som kaller seg sosialistiske og / eller progressive, begrenser disse borgerlige rettigheter.
20.I parentes bemerket er det klart at lønnsnivået nå ligger langt høyere enn det som er i samsvar med dette prinsipp.
21.I parentes bemerket er en rekke av hennes bøker utgitt i nyutgave av det engelske feministforlaget Virago.
22.I parentes ble det bemerket at USA pøser inn mat nå når situasjonen er akutt.
23.I parentes forvaltningskapital pr. 31.12.83 i milliarder norske kroner, omregnet efter dollarkursen samme dato.
24.I parentes i kampoppsettet under bringer vi handicappet - stillingen i kampen i det øyeblikk den blåses i gang.
25.I parentes kan bemerkes at de Gaulles sønn Alain de Gaulle har takket nei til alle festlighetene.
26.I parentes må det være tillatt å gjøre oppmerksom på hvilken heldig arbeidsgiver hun må ha...
27.I parentes skal det her røbes at til og med en såvidt spesiell interesseorganisasjon som Avlslaget for Norsk Raudfe har funnet å ville markere støtte til Amnesty.
28.I parentes står årstallet som angir når vedkommende først tok poeng i NMsammenheng.
29.Idag kan de baltiske staters korte selvstendighetstid fortone seg som en ubetydelig historisk parentes.
30.Jeg er mer forbauset over Øisangs kirketilhørighet, som han nevner i en parentes.
Your last searches