Norwegian-English translation of parodiert

Translation of the word parodiert from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

parodiert in English

parodiert
allmenn? parodied
Synonyms for parodiert
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, jeg synes at jeg har holdt på så lenge nå at jeg ville bli litt fornærmet om ingen hadde parodiert meg.
2.Og Kari Diesen har parodiert mange i sitt liv, men under parodien har hele tiden medfølelsen ligget.
3.Å er Dag Frøland blitt parodiert i en amatørrevy på Nordstrand.
4.Dette blir herlig parodiert av filmmakeren Hector Babenco.
5.Madonna blir parodiert...
6.Men selv om Radio New Life Mission slipper til med ekstra sendetid den måned Bratterud og OFK må holde seg unna mikrofonene, utelukkes det ikke at pastoren og hans menighet kan bli parodiert nettopp i den sendetid som hittil har vært sett på som deres egen.
7.Paven, president Ronald Reagan, den engelske kongefamilien og en rekke andre kjente personer blir parodiert på det groveste av store dukker.
8.Stein Grieg Halvorsen laget et fullstendig sannsynlig og aldri parodiert portrett av den gjennom kultiverte yrkessadisten og Andreas Kolstad fulgte godt opp som læregutten.
Your last searches