Norwegian-English translation of passe bra for

Translation of the word passe bra for from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

passe bra for in English

passe bra for
kvalitetverb suit, be appropriate for
Examples with translation
Jeg gikk ut etter å ha bedt Jordan passe på huset.
Du burde passe bedre på hva du sier.
Jeg må passe på hvordan jeg sitter i denne billige Ikea-kontorstolen, for å unngå at de to skruene som har gnagd hull i kunstskinnet ikke stikker meg i lårene.

 
 

More examples
1.Du kan ta han Rimfaks, det skulle passe bra for deg, mener Eirik.
2.Den vesle Headington banen i byens utkant ville passe bra for en norsk provinsklubb.
3.Det dreier seg om en form for" oppdrett" som skulle passe bra for samvirkeforetagender, mener Victor Øiestad.
Your last searches