Norwegian-English translation of pedagog

Translation of the word pedagog from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pedagog in English

pedagog
skoler - mannnoun pedagogue
  skoler - kvinnenoun pedagogue
  vitenskap - mannnoun educationist, educationalist, educator
  vitenskap - kvinnenoun educationist, educationalist, educator
Synonyms for pedagog
Derived terms of pedagog
Similar words

 
 

Wiki
Pedagog, av gresk 'pais' gutt, og 'agogos' fører, ble i oldtiden brukt om slave som fulgte rike borgeres sønner til og fra skolen og veiledet dem i hjemmearbeidet. I tradisjonell og vid betydning brukes begrepet om personer som beskjeftiger seg med oppdragelse og/eller undervisning på alle nivåer. Både førskolelærere, skolelærere, lektorer og universitetsansatte som underviser studenter kan i denne sammenhengen betegnes som pedagoger, der det å være pedagog, dvs.

More examples
1.Et halvt år på toppen av fagstudiet er ikke god nok forberedelse for et yrke som pedagog, skriver hun.
2.Hensikten med Arbeidsstuen er også at man i dette miljøet skal komme nær den enkeltes problemer, støttet av Arbeidsstuens personale : en arbeidsterapeut, en sosionom og en pedagog eller psykolog, forteller Veslemøy Kvaal Hjermann.
3.Hun er en fantastisk pedagog.
4.Jeg er nok mer pedagog enn kokk, smiler hun og ser på oss med kongeblå øyne.
5.Som pedagog ser jeg det som en vesentlig oppgave å innpode mine elever tillit til egen gane.
6.Asbjørn Langås er pedagog av utdannelse og har ansvaret for fangebehandlingen i våre fengsler.
7.Både som far, forfatter og pedagog har han selv fått erfare hvilket behov det er for bøkene.
8.Carl Hambro har bl.a. virket som forfatter, oversetter, diplomat, pedagog, journalist og kritiker.
9.De siste årene har han virket som pedagog ved Østlandets Musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole, Buskerud Musikkonservatorium og Oslo kommunale musikkskole.
10.Den 28 år gamle advokat og en pedagog forsøkte å overfalle en pengetransportbil i Holte utenfor København da bilen stoppet ved en bank, men den var tilfeldigvis tom.
11.Den internasjonalt kjente ungarske ballettdanser og pedagog Viktor Rona, som i seks år var ballettmester ved Den Norske Opera, har fått en varm mottagelse på sin tidligere arbeidsplass.
12.Den som ringer blir ikke stemplet som et sosialt tilfelle, heller ikke blir man registrert som klient i det offentlige behandlingsapparat, understreker Brita Holm Valvo - pedagog og tidligere tilknyttet Krisesentret for voldtatte og mishandlede kvinner.
13.Den svenske pedagog og psykolog Gunilla Ladberg reiste med sin bok en viktig debatt i 1970årene om barnehavene ble betraktet som en oppbevaringsplass for barn, kun skulle ha en tilsynsfunksjon eller skulle være et barnemiljø, et utviklende og godt sted å være for barn.
14.Det er en meget populær og fremragende pedagog med et meget variert undervisningsopplegg som kommer tilbake til Danseloftet.
15.Det jeg sa i et intervju, dagen efter et halvtimes program i fjernsyn hvor jeg hadde brukt Ferdinand Marcos tidligere uttalelser til å kritisere hans politikk, var at hun var en fremragende pedagog.
16.Dette var en spontan hyldest til en av vår tids største dansekunstnere - en danser, pedagog og koreograf som har nådd det ypperste på alle tre områder.
17.Egentlig - av utdannelse er jeg pedagog.
18.Faglige uttalelser fra pedagog eller psykolog bør legges ved søknaden.
19.Familien dro videre til Wien, til Paris, hvor Marie ble satt i skole hos Operaens berømte pedagog Coulon.
20.FischerDieskau er en særpreget pedagog, sier Waag.
21.Foreløbig har det imidlertid ikke lykkes å finne en pedagog som kan utføre denne opplæringen.
22.Forfatter er den danske pedagog og psykolog Poul Nissen, som i flere år har arbeidet med realitetsterapi i grunnskolen.
23.Han er en fantastisk pedagog, og interesserer seg oppriktig for sine unge elever.
24.Han finner derfor grunn til å fortelle at han er utdannet pedagog, og at han i ungdomsårene også var med i KFUM og 4H.
25.Han har ellers i mange år hatt undervisning i forebyggende medisin for studentene i Oslo, og er en ypperlig pedagog.
26.Han har vært både sosialarbeider og pedagog - som han forøvrig ikke har lagt helt på hyllen - og er også ildsjelen i den store fosterforeldreforeningen i Tyskland med over 4 500 familier !
27.Han var en eftertraktet pedagog, og flere betydelige orkesterledere studerte hos ham.
28.Hun debuterte i Logens store sal, og ble oppdaget av Dame Melba, som anbefalte henne en pedagog i Paris.
29.Hun gikk i 1982 ut fra det velrenommerte London College of Dance & Drama, med toppkarakterer og et vandreskjold med inskripsjonen" Den mest lovende pedagog og danser".
30.Hun hadde tilhørt hans gruppe, men skapte sin egen karriere som danser, koreograf og pedagog med særlig appell til den unge generasjon.
Your last searches