Norwegian-English translation of pedagogikk

Translation of the word pedagogikk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pedagogikk in English

pedagogikk
vitenskapnoun pedagogy, pedagogics
Similar words

 
 

Wiki
Pedagogikk er et fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling.

More examples
1.Denne type pedagogikk har kommet som et svar på behov for ny tenkning i undervisningen.
2.Det er ikke gjort på en dag å bygge et universitet, det tar årtier, ikke minst når vi vil satse på en ny pedagogikk, sier Berit Ås.
3.Det er riktig at Steiners pedagogikk i stor grad ser bort fra konkurransemomentet i skolen.
4.Godt teater er god pedagogikk.
5.Kan denne pedagogikk passe for enhver skole ?
6.Kloke ord fra menn med egenerfaring fra barneoppdragelse og pedagogikk ?
7.Men med de forandringer som har funnet sted, fra tvangsmidler og de store saler til dagens miljøterapi, og med pedagogikk og idretten på full marsj inn, er det klart at psykiatrien er langt mer ressurskrevende når det gjelder personale, påpeker Retterstøl og minner om man her hjemme er relativt forsiktige med medisinering i forhold til hva man kan oppleve i hjelpeapparatet i mange andre land.
8.Arbeidet ble fullført som hovedoppgave, mens hun studerte pedagogikk - med hovedvekt på pensumutvikling - ved National University i California i USA, som hun avsluttet ifjor.
9.Barne og ungdomsfilm er et felt med altfor lite og rent for mye pedagogikk på en gang.
10.Bodde i studentbyen på Sogn og var akkurat ferdig med hovedfaget i pedagogikk da Idrettshøgskolen var et faktum i 1967.
11.Dataeksperter må få kunnskaper i pedagogikk, like så vel som lærere må få efterutdannelse i informasjonsbehandling (informatikk / datalære), heter det i en fersk stortingsmelding.
12.De 14 ansatte ved Venåsløkka barnehave på Kongsberg har fått avslag på å bruke julebordpengene til kurs i pedagogikk.
13.Den måte fagmålene er utformet på i Mønsterplanen skulle gi et godt utgangspunkt for en mykere pedagogikk.
14.Derfor bør vanlige mennesker og politikere kjenne sin besøkelsestid før viktige avgjørelser treffes om mål, innhold og pedagogikk, opptaks og utvelgelseskriterier.
15.Det må da sees på både fagets innhold, pedagogikk og metodikk.
16.Det ser imidlertid ikke ut til at den dominerende pedagogikk i dagens skole er særlig godt egnet for en pedagogisk integrering av funksjonshemmede elever.
17.Dette er pedagogikk i god, gammel Holbergstil, fastslår mannen som sannsynligvis ville vært entertainer på en dansk kabaretscene, hvis han ikke var rasjonaliseringsekspert og kurspioner.
18.Dette er tidkrevende pedagogikk, men resultatene viser at en slik metode virkelig fenger.
19.En pedagogisk begavelse med hjertet på rette sted, og modig som en tigertemmer, så at systemet skar seg fullstendig, og satte kreftene inn på en menneskelig pedagogikk både i sin egen klasse og i en kamp med administrasjonen til topps.
20.Førskolelærerutdannelsen tar for seg utviklingspsykologi og pedagogikk i alderen 07 år.
21.Han har hovedfag i idrett, og psykologi og pedagogikk som støttefag.
22.Han har utdannelse i pedagogikk, bedriftsøkonomi,markedsøkonomi og personaladministrasjon,og kommer fra stilling som markedsdirektør i Cappelens Forlag.
23.Han tar som eksempel en pedagogikk utviklet i Reggis Emilia i Italia, hvor de arbeider grundig og langsomt med et emne, som motvekt til mediene.
24.Han tok lærerskolen i hjembyen og senere engelsk grunnfag og grunnfag i pedagogikk.
25.Hovedarbeide i pedagogikk bør foregå ute i grunnskolen, mener høyskolelektor Alv Teig.
26.I stedet for å skrive seg gjennom hovedarbeide i pedagogikk, kastet de seg med prosjektet" hjemskole" ut i skolens hverdag.
27.IKKE er jeg pedagog på noen skole, har aldri vært det heller - men som menneskeproblem betraktet har" pedagogikk" ofte opptatt meg, og da på en egen slags intens måte som kan minne om kunstnerisk arbeide.
28.Jeg tror at norsk knowhow og pedagogikk kan bli landets største eksportartikkel.
29.Jeg var imidlertid også med på et seminar, hvor jeg underviste australske trenere om norsk skiinstruksjon - metodikk og pedagogikk, at man også må bruke hodet, ikke bare bena.
30.Klausen har vakt oppmerksomhet med uttalelser nylig om" overtro på pedagogikk" i universitetets lærerutdannelse.
Your last searches