Norwegian-English translation of pediatrisk

Translation of the word pediatrisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pediatrisk in English

pediatrisk
allmenn? pediatric
Similar words

 
 

More examples
1.Redaktører er dr. Jørgen Cohn og dr. Peter Johan Moe, begge ved pediatrisk avdelig, kliniskmedisinsk seksjon ved Universitetet i Tromsø.
2.Prøvene blir analysert ved pediatrisk forskningsinstitutt, for å finne ut om det kan foreligge en eller annen form for hjerneskade.
3.Senere ble han leder for Pediatrisk forskningsinstitutt.
Your last searches