Norwegian-English translation of pelagisk

Translation of the word pelagisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pelagisk in English

pelagisk
oseanografiadjective pelagic
Anagrams of pelagisk
Similar words

 
 

Wiki
Pelagisk (fra gresk pelagos, hav) er et ord som brukes for å beskrive planter og dyr som lever i de frie vannmasser i havet eller innsjøer. Ordet brukes også av og til om det som tilhører det åpne hav, for eksempel pelagisk hvalfangst. Det motsatte av pelagisk, er bentisk, altså knyttet til bunnen.

Your last searches