Norwegian-English translation of pipeline

Translation of the word pipeline from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pipeline in English

pipeline
teknisknoun pipeline
Synonyms for pipeline
Similar words

 
 

More examples
1.Det er Bergen Engineering, Norges Geotekniske Institutt, Nortest, Skarpenord og Odd Berg A / S som under navnet Pipeline Teams har gjort avtalen, alle spesialister på hvert sitt felt.
2.I Teesside er det også en terminal for mottak av våtgass som eies 100 prosent av Phillipsgruppen, gjennom selskapet Norsea Pipeline Ltd.
3.Mapel Norge er et norsk aksjeselskap, men heleid datterselskap av det multinasjonale selskap Metal & Pipeline Endurance Ltd. Dette selskap er også medlem av Norsk Arbeidsgiverforening som har tariffavtale med Nopef og LO.
4.PIPELINE TEAM er betegnelsen på et samarbeide om prosjektering av rørledninger til havs som er inngått mellom Bergen Engineering, Odd Berg Bergship, NGI, Nortest og Skarpenord.
5.Pipeline Teams har presentert seg for oljeselskapene, og har merket stor interesse for å skape et norsk miljø på dette feltet.
6.Pipeline Teams skal drives fra Bergen.
7.Drivstoffdepotet forsyner også Clark Air Base via en egen pipeline.
Your last searches