Norwegian-English translation of plagsom

Translation of the word plagsom from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plagsom in English

plagsom
følelsesmessig tilstandadjective agonizing, tormenting, torturing
  følelseradjective painful
  medisinadjective aching, painful
Similar words

 
 

More examples
1.Barna holder til i flere leiligheter på Romsås og Stovner der akustikken er plagsom, og der man hverken kan tørke tøy eller tilby måltider.
2.Det er kanskje mer opplevelsen av å ha sykdommen, enn sykdommen i seg selv som er mest plagsom for pasienten ?
3.I noen tilfelle kan sykdommen være meget plagsom, men det finnes altså lindrende midler som kan bøte på dette.
4.Da er ikke allergien min lenger så plagsom.
5.Denne har vært særdeles plagsom overfor betjening på Tbanestasjoner, vet han å fortelle.
6.Det er bare her i Oslo trafikken er plagsom, får vi vite.
7.Det er ingen plagsom trafikkstøy der, og bydelens myndigheter mener stedet egner seg utmerket som en oase for både unge og eldre.
8.Det er utviklet en egen psykiatrisk filosofi for å rettferdiggjøre herskernes tvangsinnleggelse av personer som reiser plagsom kritikk av systemet.
9.Dette er bakgrunnen for at man i Akershus Vegvesen nå vurderer å fjerne søppelstativer og containere fra de rasteplasser hvor denne uheldige praksis er spesielt plagsom.
10.En bekjent av meg har vært hos en hudlege for en plagsom hudlidelse.
11.En slik bevisstgjøring kan være ganske plagsom og pinefull fordi erkjennelsen avslører sider ved oss selv vi helst ville fortrenge.
12.Flerfoldige tusen ungtrær, bjerk og furu, skal med tiden demme effektivt opp for såvel trafikkstøy fra motorveien som plagsom vintersno langsefter Groruddalsdraget.
13.For på hvert et gatehjørne er det satt opp boder som skal forhindre at sulten blir plagsom.
14.Før vinden kom og varmen ble for plagsom.
15.Her kunne vi orientere oss om bydelsutvalgets planer og ønsker for bydelen, dets syn på rehabilitering / byfornyelse, og om dets misnøye med all plagsom og uønsket gjennomgangstrafikk i bydelen.
16.I Danmark ble suksessen så plagsom, og forventningene så overveldende at det var en medvirkende årsak til at opphavsmennene satte sluttstrek for noen år siden.
17.I tillegg kommer den store gruppen uregistrerte som utsettes for en lavere, men like fullt plagsom støybelastning.
18.Idag var det 28 grader, og varmen var plagsom.
19.Kløen kan lindres med en smertestillende salve hvis den blir plagsom.
20.Kravet fra beboerne er bl.a. snarlig tiltak mot plagsom buss og biltrafikk i Bygdøy alle.
21.Med til historien hører forøvrig også at Arnt Kongsrud fra nabohold har mottatt klager bl.a. på forsøpling og plagsom frityrlukt.
22.Men avsendere av det aktuelle brev kan i prinsippet dømmes efter en paragraf i straffeloven (" Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker en annens fred...").
23.Men det er også mange menn som føler den mentale svikt som mest plagsom.
24.Men så lenge Kortsjnojaffæren var aktuell og plagsom, kunne Sovjetsjakken ikke tåle å få en Spasskijsak også.
25.Nerver - eller psykiske problemer kan være alt fra en dyptgripende psykose til en plagsom hodepine.
26.Og efter flere behandlinger synes vi ikke lenger den vonde skulderen og den dårlige fordøyelsen er så plagsom.
27.Omgitt av ny, ruvende boligmasse, tilbaketrukket fra kastanjer og plagsom trafikkstøy, ligger fremdeles den gamle" forurensningskilden Bygdinn" med frukthave og stakittgjerde.
28.Oppmerksomheten er ikke plagsom.
29.Prisdifferansen mellom Norge og Sverige er fremdeles plagsom, sier han.
30.Selv om straffen i seg selv er et onde som påføres forbryteren, skal ikke dette onde forsterkes gjennom plagsom behandling bak murene.
Your last searches