Norwegian-English translation of plastre

Translation of the word plastre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plastre in English

plastre
allmennverb plaster
Anagrams of plastre
More examples
1.Når man bygger hus, hender det at man bommer på spikeren og må plastre tommeltotten.
2.Patruljen er ikke bare parat til å gi tips om løypevalg, du kan også få hjelp til å smøre skiene, fikse en ødelagt binding eller plastre et sviende gnagsår.
3.Selv om Høyre fikk flertall for et forslag om å plastre problemene i 1984 ved å selge unna kommunale eiendommer for betydelige beløp, representerer dette ingen løsning på kommunens problemer - snarere det motsatte.
4.Det at han hadde et trygt sted, et skikkelig godt, varmt hjem, en som kunne plastre hans sår og som han også kunne glede, og vite at han gledet.
5.Det at jeg hadde et trygt sted, et skikkelig godt, varmt hjem, en som kunne plastre mine sår og som jeg også kunne glede, og vite at jeg gledet, er det som har betydd mest i livet...
6.Og ellers, må stortingslegene plastre småsår og skrive resepter ?
Similar words

 
 

plastre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) plastreplastrendeplastret
Indikative
1. Present
jegplastrer
duplastrer
hanplastrer
viplastrer
dereplastrer
deplastrer
8. Perfect
jeghar plastret
duhar plastret
hanhar plastret
vihar plastret
derehar plastret
dehar plastret
2. Imperfect
jegplastret
duplastret
hanplastret
viplastret
dereplastret
deplastret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde plastret
duhadde plastret
hanhadde plastret
vihadde plastret
derehadde plastret
dehadde plastret
4a. Future
jegvil/skal plastre
duvil/skal plastre
hanvil/skal plastre
vivil/skal plastre
derevil/skal plastre
devil/skal plastre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha plastret
duvil/skal ha plastret
hanvil/skal ha plastret
vivil/skal ha plastret
derevil/skal ha plastret
devil/skal ha plastret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle plastre
duville/skulle plastre
hanville/skulle plastre
viville/skulle plastre
dereville/skulle plastre
deville/skulle plastre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha plastret
duville/skulle ha plastret
hanville/skulle ha plastret
viville/skulle ha plastret
dereville/skulle ha plastret
deville/skulle ha plastret
Imperative
Affirmative
duplastr
viLa oss plastre
dereplastr
Negative
duikke plastr! (plastr ikke)
dereikke plastr! (plastr ikke)
Your last searches