Norwegian-English translation of plotte

Translation of the word plotte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plotte in English

plotte
allmennverb plot
Anagrams of plotte
More examples
1.Jeg har hatt datoen 5. august i hodet hele sesongen og har prøvd å plotte inn formen til dette viktige lagtemporittet.
2.Derfor må noe gjøres, for å plotte Fjällbacka inn på kartet også for september måned.
3.Middagen får en rask slutt, og på hotellrommet førsøker nordmennene å plotte opplysningene inn på geografien i Barentshavet.
4.Senere fikk jeg ordre om å tegne et norgeskart og plotte inn den største byen i landet, uttalte Johansen.
5.Så er det opp til andre, mer kvalifiserte fagorganer, som Riksantikvaren og Miljøverndepartementet, å plotte ut prosjekter innenfor fylkene.
6.Til slutt måtte jeg tegne et kart over Skandinavia, og plotte inn de største norske byene.
7.22 mars, 26. april og 31. mai. Så kan seerne plotte datoene inn - om de vil se programmet, eller la det være.
8.Blant de ting som åpenbart imponerte politikerne, var de ansattes mulighet til, ved hjelp av dataskjermer, å plotte inn timebestillinger på vegne av husets medisinske spesialister.
9.Det er peilestasjoner i Trondheim, på Lista, Blindern og om sommeren en i Trysil som fanger opp de elektromagnetiske bølgene fra lynnedslag, og som sørger for å plotte dataene inn med mindre enn en kilometers nøyaktighet ved Meteorologisk institutt på Blindern.
10.Og selv om denne landskampen gikk i et 50 metersbasseng, tyder det på at Andreas ikke har funnet den viktig nok til å plotte inn en liten formtopp.
Similar words

 
 

plotte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) plotteplottendeplottet
Indikative
1. Present
jegplotter
duplotter
hanplotter
viplotter
dereplotter
deplotter
8. Perfect
jeghar plottet
duhar plottet
hanhar plottet
vihar plottet
derehar plottet
dehar plottet
2. Imperfect
jegplottet
duplottet
hanplottet
viplottet
dereplottet
deplottet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde plottet
duhadde plottet
hanhadde plottet
vihadde plottet
derehadde plottet
dehadde plottet
4a. Future
jegvil/skal plotte
duvil/skal plotte
hanvil/skal plotte
vivil/skal plotte
derevil/skal plotte
devil/skal plotte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha plottet
duvil/skal ha plottet
hanvil/skal ha plottet
vivil/skal ha plottet
derevil/skal ha plottet
devil/skal ha plottet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle plotte
duville/skulle plotte
hanville/skulle plotte
viville/skulle plotte
dereville/skulle plotte
deville/skulle plotte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha plottet
duville/skulle ha plottet
hanville/skulle ha plottet
viville/skulle ha plottet
dereville/skulle ha plottet
deville/skulle ha plottet
Imperative
Affirmative
duplott
viLa oss plotte
dereplott
Negative
duikke plott! (plott ikke)
dereikke plott! (plott ikke)
Your last searches