Norwegian-English translation of plump

Translation of the word plump from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plump in English

plump
ordadjective crude, coarse, rude, harsh
  oppførseladjective bearish, rude, rough, coarse, vulgar, crude, obscene, nasty, scurrilous [formal]
  uforskammetadjective abusive, abusing
  blekknoun blot
  jordnoun stain, spot, blob
  lydnoun plop
Synonyms for plump
Derived terms of plump
Similar words

 
 

More examples
1.En slapp og plump skikkelse, ofte svært brysk.
2.Engelskmennene har vist at de kan lage en slik serie uten at den blir plump, mener Gjertsen.
3.I sitt svar beklager Johansen blant annet at en finsk president er så plump, og uttrykker seg så uforsiktig.
4.Men det er en utrolig plump forklaring.
5.OK passiar mellom Tore Ryen og ham, selvom om Ryen blir litt plump med spørsmålene av og til.
6.Skagg er" usakelig"," udannet"," plump"," ondsinnet" og en hel del andre ting.
7.Å være plump og grov er ikke spesielt vanskelig, hvis man har tilstrekkelig frekkhet.
8.Nei, det blir vanskelig, han var bare litt plump og direkte i sin uttrykksform, sier tiltalte.
9.Den uunngåelige følge av at man avskaffer sproget - tankens redskap og erstatter det med en plump imitasjon, blir et almindelig kulturelt forfall.
10.Det var tunge forhold for flerspannene på søndag efter nattens snefall, med mye plump for bikkjene og ingen spor for løperne.
11.Lignelsen om kannibalismen som et bilde på høyrefolks oppfatning av det frie næringsliv er sikkert oppbyggelig for troende speidersjeler ; den ville ha vært morsommere hvis den ikke hadde vært fullt så overdreven og plump.
12.Noen har oppfattet meg på en såpass plump måte, for desto sterkere å kunne betone sitt eget behov for en kunstnerisk sjel på toppen.
13.Sketsjen med motorsagmassakren var plump.
Your last searches