Norwegian-English translation of porøs

Translation of the word porøs from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

porøs in English

porøs
allmennadjective porous
Synonyms for porøs
Anagrams of porøs
Similar words

 
 

More examples
1.Den er mer eller mindre porøs.
2.Den var pilråtten og porøs og må limvaskes for å tettes igjen, et møysommelig arbeid, og 20 lag maling må avdekkes for å få frem de fine utskjæringene.
3.Det merkverdige ved materialet er at det utvikles fra et termoplastisk materiale til en porøs keramikk med brannbarriere egenskaper.
4.Efter ca 14 dager eller så kan den settes i porøs, vanlig god blomsterjord.
5.Fjellene i Alpes - de haute - Provence, som departementet nord for Nice heter, består hovedsakelig av gråhvit, porøs kalksten.
6.Forskere antar at meteornedslaget har vært så stort at det har knust deler av berggrunnen, og at visse deler av grunnen er blitt porøs.
7.Jorden bør skiftes hvert år, og den bør være både næringsrik og porøs.
8.Materialet ekspanderer, fyller hulrom og går over til porøs keramikk som er en meget dårlig varmeleder.
9.Materialet sveller, fyller hulrom og går efterhvert over til porøs keramikk som er en dårlig varmeleder.
10.Porøs asfalt - såkalt drenasfalt - har en rekke egenskaper som øker trafikksikkerheten og bedrer miljøet langs veiene.
11.Råstoffet som skal utnyttes til sprengstoff, er olje og porøs ammoniumnitrat som blir produsert ved Rjukan Fabrikker.
12.Sørg for at jorden både over og under løken er fuktig og porøs.
13.De skal ha en jorddybde på minst 40 cm, og jorden må være porøs og næringsrik.
14.Den er næringsrik og porøs, fri for ugress og sykdomsfremkallende organismer, opplyser Hagerådet.
15.Den forvandler alt organisk avfall til en porøs masse som er ypperlig å kompostere.
16.Den vil ha sur, porøs og jevnt fuktig jord.
17.Der dreier det seg spesielt om salg av porøs sjokolade, spesielt utviklet for Danmark.
18.Dessuten ble spenningen denne gang utløst rett under et tett befolket omr"de der bygningene for en stor del besto av stein og porøs leire.
19.Det er viktig at jorden er porøs, slik at den har evnen til å forsyne planterøttene med surstoff og til å holde på fuktighet og næringsstoffer.
20.Før man planter bør jorden være godt opparbeidet og lett porøs.
21.Generelt kan man si at de skal ha dyp, muldholdig, porøs og sur jord.
22.Jorden må være porøs, fuktig og næringsrik, slik at de små røttene får best mulige vilkår.
23.Middelet brukes også for å forhindre forvitring av relativt sugende flater, som på porøs naturstein, kalksandstein, gassbetong, eternit, betongmur og puss.
24.Prøver viser at betongen er porøs og karbonatisert, og selv om den har tålt angrep fra sulfater bedre enn vanlig betong, har den ikke vært vanntett, slik det var forutsatt at det ytre laget med sikringsbetong skulle være, sier Erling Folkvord og viser til hva ekspertutvalget skrev i 1981 :"... den spesialsement som er brukt i betongkonstruksjonen gir imidlertid ingen spesiell beskyttelse mot syreangrep.
25.Senere er det så skjedd videre utvikling, og de små kulene tilbys nå i tre utgaver, kompakt, porøs og magnetisk.
26.Stek matvarer med porøs ytterside i margarin, ikke olje.
27.Sukkeret skader omsetningen av kalsium og fosfater og forårsaker en kalkmangel som gjør bensubstansen i vår kropp porøs og svak.
28.Tresorten er meget lett og porøs, og stokken fra KonTiki viser tydelige merker efter rep som har spist seg langt innover i treverket under ferden.
Your last searches