Norwegian-English translation of prøvetid

Translation of the word prøvetid from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prøvetid in English

prøvetid
jobbnoun probation, trial period
Similar words

 
 

More examples
1.Det har vært en fantastisk hyggelig prøvetid, sier de i kor.
2.I arbeidslivet ellers blir man ansatt med noen ukers prøvetid.
3.Teatret har tradisjonelt en lang prøvetid.
4.22 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, 1200 kroner i bot, subsidiært 12 dagers fengsel, samt 300 kroner i saksomkostninger ble straffen for en 33årig mann fra Rykkinn som nylig ble dømt i Moss forhørsrett.
5.25åringen fra Trondheim ble dømt til 21 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år og en bot på 500 kroner.
6.60 dager av fengselsstraffen ble gjort betinget, med en prøvetid på to år.
7.Aktor ville ha ubetinget fengsel i ett år og to måneder, men lagmannsretten mente imdlertid at når man satte som vilkår for den betingede dommen tre års prøvetid under tilsyn, så var det unødvendig med sikring.
8.Alle som begynner her har et par måneders prøvetid bak seg, og er anbefalt opptak.
9.Andre, fordi de vil ha en" prøvetid".
10.Av dommen på 10 måneder ble åtte gjort betinget med tre års prøvetid.
11.Blant skuespillere har vi en prøvetid på livstid, sier den 45 år gamle Veslemøy Haslund, som i mer enn 15 år har vært ansatt på Nationaltheatret som skuespiller.
12.Blir engasjementet denne vinteren å se på som en slags prøvetid ?
13.De har sikkert hatt en vanskelig prøvetid, for at dette er vrient å innstudere, det er jeg i hvert fall helt sikker på.
14.Dere har hatt kort prøvetid.
15.Dermed ble straffen 21 dager betinget, med to års prøvetid.
16.Det vil ved slike arrangementer som dette alltid bli for lite prøvetid og for liten anledning for orkester og dirigent til å bli kjent med solistenes musikalske intensjoner.
17.Dommen ble gjort betinget, med en prøvetid på to år.
18.Edvard Hoem har skrevet romanen" Prøvetid" om en DNTskuespiller som er havnet i identitetsproblemer mens han prøver på Jeanrollen i" Frøken Julie".
19.Efter en måneds prøvetid og 12 ukers spilletid følges det ofte opp med videoinnspilling - og det betyr igjen en ny tidsalder for teatret.
20.Efter ett års prøvetid er det nå satt i gang en permanent ordning med hjelpetjeneste fra Kystvakt nord overfor rekefiskeflåten i Barentshavet.
21.Efter to års vellykket prøvetid blir den etablert som fast tilbud under Oslo kommunes ungdomskontor fra neste år.
22.En 20 år gammel bilfører fra Stord er dømt til 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år efter en dødsulykke.
23.En 23 år gammel kvinne fra Gjøvik er i forhørsretten dømt til betinget fengsel i 45 dager, med en prøvetid på to år, for å ha forfalsket sitt vitnesbyrd fra den videregående skolen.
24.En 32 år gammel Tønsbergmann er i forhørsretten dømt til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år for å ha brutt fartsgrensen.
25.En 34 år gammel mann fra Oslo er i Oslo byrett dømt til 24 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for ikke å ha skaffet seg midler til å betale underholdningsbidrag til sin datter.
26.En 40 år gammel kaptein i Luftforsvaret i Bodø som forsøkte seg på valutasmugling under FNtjeneste i MidtØsten, er i Bodø byrett dømt til 120 dager betinget fengsel med to års prøvetid.
27.En 45 år gammel mann er dømt til 90 dager betinget fengsel med to års prøvetid, efter at han i Hadeland og Land herredsrett er funnet skyldig i kjøp av 800 flasker brennevin til 125 kroner pr. flaske.
28.En mann fra Gildeskål er i Salten herredsrett dømt for promillekjøring med båt til 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.
29.Et tverrfaglig team fra sykehus og barnevernskontor lager en handlingsplan for kvinnen, der svangerskapet ses på som en prøvetid.
30.Fem måneders betinget fengsel med fire års prøvetid var straffen en 23åring ble ilagt i Gulating lagmannsrett forleden dag, efter et blodig oppgjør i Krinkelkroken i Bergen for vel tre år siden.
Your last searches