Norwegian-English translation of praie

Translation of the word praie from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

praie in English

praie
allmennverb call, hail
More examples
1.Folk kan risikere å måtte gå lenge dersom de tar sikte på å praie en bil på gaten.
2.Det er lettere å få en drosje ved utkantholdeplassene eller praie en bil litt utenfor sentrum.
3.Det er lettest å praie en drosje nær en av byens hovedtrafikkårer.
4.Det var ikke så mange motorbåter - de ellers så foraktelige stinkadorer - å praie for slep omkring århundreskiftet og i årene frem til første verdenskrig.
5.Og så er det ikke noen vits i å praie Ole Lukkøye mer.
6.Kanskje har ikke alle kjennskap til at det er ulovlig å praie en drosje når den er mindre enn 300 meter fra en holdeplass, sier en dame til Bysiden.
7.Nå trengte man ikke lenger å praie hestedrosje eller automobil for å forflytte seg raskt fra det ene stedet til det andre.
Similar words

 
 

praie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) praiepraiendepraiet
Indikative
1. Present
jegpraier
dupraier
hanpraier
vipraier
derepraier
depraier
8. Perfect
jeghar praiet
duhar praiet
hanhar praiet
vihar praiet
derehar praiet
dehar praiet
2. Imperfect
jegpraiet
dupraiet
hanpraiet
vipraiet
derepraiet
depraiet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde praiet
duhadde praiet
hanhadde praiet
vihadde praiet
derehadde praiet
dehadde praiet
4a. Future
jegvil/skal praie
duvil/skal praie
hanvil/skal praie
vivil/skal praie
derevil/skal praie
devil/skal praie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha praiet
duvil/skal ha praiet
hanvil/skal ha praiet
vivil/skal ha praiet
derevil/skal ha praiet
devil/skal ha praiet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle praie
duville/skulle praie
hanville/skulle praie
viville/skulle praie
dereville/skulle praie
deville/skulle praie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha praiet
duville/skulle ha praiet
hanville/skulle ha praiet
viville/skulle ha praiet
dereville/skulle ha praiet
deville/skulle ha praiet
Imperative
Affirmative
duprai
viLa oss praie
dereprai
Negative
duikke prai! (prai ikke)
dereikke prai! (prai ikke)
Your last searches