Norwegian-English translation of prate

Translation of the word prate from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prate in English

prate
allmennverb talk, tattle, gossip
  kommunikasjonverb chat
  ordverb speak, talk
Synonyms for prate
Derived terms of prate
Anagrams of prate
Examples with translation
Du bør ikke prate med munnen full ved bordet.
Kan jeg prate med Bill?
More examples
1.Han er jo allright å prate med, jo.
2.Hvem har fortalt Deres spillere at VIFspillerne ikke skulle være" all right" å prate med ?
3.Jeg har ikke hørt noen av dem prate.
4.Bjarne har en tendens til å prate før han tenker, er Gunde Svans umiddelbare kommentar, der han står i smurningsboden i ferd med å preparere skiene for dagens annen treningsøkt.
5.Carl, må du absolutt prate om vold og forbrytelser og mord og alskens elendighet når vi spiser ?
6.De er visst ikke særlig glad i å prate ?
7.De fikk se hvilke følelser som var normale og fikk godkjent det å kunne prate om seg selv.
8.Det er forbudt å prate om saken under besøkene, men han lot meg forstå at det var et sjokk å lese mye av det som var skrevet.
9.Det er jo hit vi går når vi skal prate sammen.
10.Efter at vi hadde fått kvinnen avgårde til sykehus i ambulansen begynte vi å prate om at politiet burde tilkalles.
11.Koselig å prate og treffe kjente, ved du, sier han.
12.Mitt ønske var å komme sammen med likestillede og likesinnede, ikke bare for å drikke kaffe og prate, men for å bruke de årene vi har igjen på en mer lærerik og inspirerende måte.
13.Når vi skal spille landskamp, er det ingen grunn til å prate om de som ikke er her.
14.Publikum har god tid, de liker å prate med oss, og jeg liker å treffe mennesker.
15.Ungdommene kan fortelle om sitt syn på livet, prate med oss, kanskje hjelpe til med kaffeserveringen.
16.Vi kan prate sammen mens jeg lemper disse bjerkestammene på tilhengeren, må se å få det gjort.
17.Å gå på cafe skal være billig, og det skal være mulig å sitte her og prate bare over en kopp kaffe.
18.Astrid Holm er nesten" bergensk" glad i å prate.
19.Centralfilm har allerede ventet lenge over tiden på at vi skal prate ferdig.
20.De som ikke liker for høy musikk, men som gjerne vil prate, vil kanskje trives i" Vinterhaven".
21.Den sprø klirringen fra kassaapparatet ble fulgt av dørklokkens klingeling, og så kunne venninnene fortsette å prate.
22.Derfor var det ikke noe å prate om.
23.Dessuten kan han prate for seg.
24.Det er et enormt behov for folk som kan betjene telefonen og prate med ensomme som har avtale med oss, særlig i juli måned.
25.Det er ingen vits i å prate om eventyret.
26.Det er sjelden" far sjøl" er hjemme så lenge ad gangen, så i deres øyne er det borkastet tid å prate med folk.
27.Det er skamløst å kreve at jeg skulle prate ivei på egen dialekt og forlange å bli forstått av folk fra andre deler av landet.
28.Det gjør sitt til at vi ikke kan prate fritt sammen. vi har ikke snakket sammen under fire øyne siden han ble fengslet.
29.Det hele begynte med at vi møttes for å prate om fotball og ski, men vi kunne jo ikke fortsette å snakke om bare det, og vi utvidet derfor emneområdet.
30.Det må vi prate om i kjerka en gang, sier tredjemann.
Similar words

 
 

prate as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pratepratendepratt
Indikative
1. Present
jegprater
duprater
hanprater
viprater
dereprater
deprater
8. Perfect
jeghar pratt
duhar pratt
hanhar pratt
vihar pratt
derehar pratt
dehar pratt
2. Imperfect
jegpratte
dupratte
hanpratte
vipratte
derepratte
depratte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pratt
duhadde pratt
hanhadde pratt
vihadde pratt
derehadde pratt
dehadde pratt
4a. Future
jegvil/skal prate
duvil/skal prate
hanvil/skal prate
vivil/skal prate
derevil/skal prate
devil/skal prate
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pratt
duvil/skal ha pratt
hanvil/skal ha pratt
vivil/skal ha pratt
derevil/skal ha pratt
devil/skal ha pratt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle prate
duville/skulle prate
hanville/skulle prate
viville/skulle prate
dereville/skulle prate
deville/skulle prate
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pratt
duville/skulle ha pratt
hanville/skulle ha pratt
viville/skulle ha pratt
dereville/skulle ha pratt
deville/skulle ha pratt
Imperative
Affirmative
duprat
viLa oss prate
dereprat
Negative
duikke prat! (prat ikke)
dereikke prat! (prat ikke)
Your last searches