Norwegian-English translation of preget

Translation of the word preget from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

preget in English

preget
graveringadjective embossed, ornamented in relief
Synonyms for preget
Derived terms of preget
Anagrams of preget
Similar words

 
 

More examples
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.Berge Vangäog" Berge Isträforlisene har preget ham.
3.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
4.Den første pinsedåb" heter bildet, som er preget av uro, bevegelse, handling, lys og fred.
5.Det er ingen idyll som har preget Høyre siden forrige landsmøte".
6.Det er riktig som Tor Halvorsen også framhever at holdningen til større kontakt og samspill med de organisasjoner som har vokst fram utenfor den tradisjonelle organisasjonsstrukturen, sterkt er preget av nedarvede følelser og historisk betingete bindinger.
7.Grønne" stemmer er trolig også en reaksjon på de tre etablerte partiers velsmurte apparat, preget av mange og lange år ved makten hos dem alle.
8.Gullfiskene" har preget Oslos bybilde siden slutten av 1930årene, og har vært brukt på såvel bytrikkens linjer som Østensjøbanen før den ble Tbane i 1967.
9.Hans bilder er preget av en sikker sans for helheten, ofte forbundet med et vart og personlig forhold til valørene.
10.Ikke preget av intellektuell ryddighet" er den betegnelse Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, kommunalråd Thorvald Stoltenberg, gir Aftenpostens og undertegnedes beskrivelse av den siste budsjettutvikling i hovedstaden (aftenutgaven 11.9. d.å.).
11.Metal Structure" er preget av at klaveret egentlig er et slagverk.
12.November" var - og er preget av en stor kunstners desperate kamp for å overleve, i økende erkjennelse av dødens eksistens og nærhet.
13.Når spørsmålet om å åpne fronten overfor andre organisasjoner er så følelsesladd, så preget av organisasjonsstolthet og - det er riktig å konstatere - også prinsipielle holdninger, er det ikke uten risiko LOformannen reiser dette viktige spørsmålet.
14.Overgangen til selveierleiligheter i borettslag har også vært preget av begrenset kjennskap til fordeler og ulemper ved de foreliggende alternativene.
15.Pirko" trenes nå i hjembygden Brandbu, der stemningen er preget av vantro og fortvilelse efter spionavsløringene i helgen.
16.Sovjetisk utenrikspolitikk har siden i høst vært preget av en panisk angst for å ta viktige beslutninger.
17.Trygghet og tålmodighet preget hans gjerning.
18.(NTBDPAReuter) Uavgjorte kamper preget helgens runde i tysk fotball.
19.(NTBReuterAFP) Offisielle sovjetiske medier fordømte søndag åpningen av sommerlekene i Los Angeles som et gigantisk propagandashow preget av amerikans sjåvinisme og kommersielle utskeielser.
20.Jeg drømmer om en kunst preget av likevekt, renhet og ro. en kunst som kan virke beroligende på sinnet på samme måte som en konfortabel lenestol gir hvile til en sliten kropp", skrev Henri Matisse (18691954).
21.Alt tyder på en klar produksjonsvekst i norsk industri i 1984, efter flere år i rad med tilbakegang og en hel tiårsperiode preget av nedgang eller stillstand, sa Syse.
22.At både Augustana og Luthers lille katekisme er preget av samtidens kirkepolitiske, sosiale og kulturelle forutsetninger, er riktig nok.
23.Avviklingen av togtrafikken mellom Oslo sentrum og Holmlia har i senere tid vært preget av manglende kapasitet i rushtidene.
24.Barn idag er preget av samfunnet utenfor, som også er mer anstrengt.
25.Barna var i høy grad preget av sitt hjemmemiljø, hadde ingen erfaring fra norske forhold og fikk derfor ikke brukt den kulturelle ballast de hadde med seg hjemmefra.
26.Bransjen kommer høyst sannsynlig til å være preget av mye uro de nærmeste årene.
27.Bøkene er til en viss grad preget av tegneserieformen med mange detaljer som barn flest liker.
28.Da denne regjering tiltrådte, var boligmarkedet preget av mange og tildels harde restriksjoner.
29.De høyreradikale idioter er i ferd med å gjøre det republikanske parti til en ekstrem bevegelse preget av følelseskulde.
30.De senere år har vært preget av en forverring av forholdet USASovjet.
Your last searches