Norwegian-English translation of programerklæring

Translation of the word programerklæring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

programerklæring in English

programerklæring
allmenn? manifesto
Synonyms for programerklæring

 
 

More examples
1.Naturfag i hjemmet" lyder som en lovende programerklæring.
2.Våre jenter" skal ikke være et kvinnesaksblad, men et kvinneidrettsblad, lyder Solhaugs programerklæring.
3.Ja, har du allerede en programerklæring klar ?
4.Jeg har på ingen måte tenkt å revolusjonere verden, skal ta ett skritt av gangen, sier hun, og vil ikke komme med noen bombastisk programerklæring.
5.Programerklæring ?
6.Som dommer skal man være forsiktig med å komme med noen programerklæring, men jeg er opptatt av å fortsette der min forgjenger - Rolv Ryssdal - slipper.
7.Bak denne klare programerklæring står politiførstebetjent Gudmund Johnsen, nyutnevnt leder for Oslopolitiets forebyggende tjeneste, med årelang erfaring fra oppsøkende virksomhet i bydelene.
8.Borregaards nye generaldirektør, Odd Vigmostad, vil ikke på det nuværende tidspunkt gi noen programerklæring om hvordan han skal få" den sovende bjørn", som Alf R. Bjercke i sin tid betegnet selskapet, til å vokse og leve bedre, dvs. øke inntjeningen.
9.Da vi møtte ham på hytta i Nevlunghavn igår, var han forsiktig med å avgi noen programerklæring.
10.Dekreter av denne art har status ikke bare som programerklæring.
11.Det blir en hektisk høst for statsminister Laurent Fabius hvis han skal oppfylle sin programerklæring om å effektivisere det franske samfunn.
12.Det er Norsk Hydros nye generaldirektør Torvild Aakvaag som kommer med denne" programerklæring" i forbindelse med overtagelsen av toppstillingen i konsernet.
13.Det er blitt en programerklæring for den berømte og omstridte eksilrumenske lutherske presten Richard Wurmbrand.
14.Dette er Bykreditts programerklæring i forbindelse med 75års jubileet nå i august.
15.Eg er glad for Skaggs gode vilje og solide programerklæring.
16.For Fabius store programerklæring da han tiltrådte som statsminister var å strømlinjeforme og effektivisere det franske samfunn, for å gjøre det mer konkurransedyktig overfor utlandet og dermed øke velstanden for folket på lengre sikt.
17.Gangsterkongen har faktisk brutt sin egen programerklæring om aldri å forgripe seg på varebeholdningen.
18.Han ønsker ikke å komme med noen omfattende programerklæring.
19.Har vi tro på at dette kan bevege våre følelser, appellere til varme og menneskelighet, eller, som Sottsass sier i sin programerklæring," gi et nytt uttrykk for mening og opplevelse".
20.Idag finner Senterpartiorganet Nationen grunn til å bruke de samme ord - om den" oppsiktvekkende programerklæring" om pensjonsalder og andre reformer som forleden dag kom fra statsministerens personlige sekretær Terje Osmundsen.
21.Jeg kan derfor, i motsetning til Kr.F., ikke se at det er noen grunn til å ha som programerklæring i skattepolitikken at den ikke skal favorisere ekteskapet som samlivsform.
22.Men nå vil jeg glede meg over en vellykket avslutning for M / S" Falknes", og vil ikke komme med noen ny programerklæring.
23.NMturneringen har fra gammelt av den offisielle betegnelse" Landsturneringen" - det navnet ligger det jo en programerklæring, en ambisjon om å omfatte hele riket.
24.Noen programerklæring for sitt arbeide i UIT vil ikke Unni Nicolaysen legge frem.
25.Noen programerklæring vil ikke Harborg ut med.
26.Når dette er sagt, vil jeg fremheve at det ikke er riktig av meg å komme med en programerklæring nå.
27.Og dermed har pendelen svingt over fra funksjonalistenes" form skal følge funksjon" - til dagens programerklæring" form skal følge fantasi".
28.Oppgitte hjertesukk og optimistisk programerklæring råder foran markeringen av Krigsinvalideforbunets 30års jubileum, som skal avvikles i Oslo tirsdag og onsdag.
29.Vi hadde fornøyelsen av å spille platen for Chet Baker under en hjemslig middag, og vår gjest mente at Stubø hadde fulgt opp sin" programerklæring" på fortrinnlig vis nemlig å skape en plate som byr på swingende samtidsmusikk, med røtter i bopen, uten preg av kommersielle hensyn.
30.Kanskje kan disse løsrevne setninger fra Micele Perreins debattbok" Entre chienne et louve" stå som en slags programerklæring ?
Your last searches