Norwegian-English translation of protest

Translation of the word protest from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

protest in English

protest
allmennnoun protest, remonstrance [formal], remonstration [formal]
  advarselnoun expostulation [formal]
  rettsvitenskapnoun caveat
Synonyms for protest
Derived terms of protest
Anagrams of protest
Similar words

 
 

Wiki
Protest er reggaeartisten Bunny Wailers andre studioalbum. Albumet ble utgitt i 1977, året etter hans suksessfulle debut plate som soloartist «Blackheart Man». «Protest» er som tittelen tilsier en protest.

More examples
1.Det som hos Beckmann var maktesløshet, er hos dagens ekspresjonister protest", heter det i en av katalogene.
2.President Reagans taushet bidrar kun til å oppmuntre de krefter som står bak til å fortsette angrepene," heter det i en protest fra den lokale NOWleder i Maryland.
3.Protest" tegner Hammarlund i dagens Dagblad.
4.Som en protest bryter enkelte ut av velstandskarusellen.
5.Treasure Hunter" er den sjette og siste av ialt 1617 aktuelle rigger hvor det er bebudet aksjon i forbindelse med Rederiansatte Oljearbeideres Forbunds protest mot en kjennelse i arbeidsretten sist fredag.
6.(NPSAP, NTBReuter) To miljøvernforkjempere la seg igår godt til rette i hengekøyer og festet en transparent med protest mot de fortsatte kjernefysiske prøver over en klokkeskive på Big Bentårnet, før de efter elleve timer bestemte seg for å klatre ned.
7.(NTBDPA) To menn og to kvinner fra menigheten i bydelen Ursus i Warszawa har sultestreiket siden torsdag i protest mot at presten deres, Mieczyslaw Nowak, er blitt beordret til en landsby langt utenfor hovedstaden.
8.(NTBOL) Det finske ishockeyforbundet og landets olympiske komite har innlevert en offisiell protest til Den internasjonale olympiske komite (IOC) angående 10 av de påmeldte ishockeyspillernes deltagelse i Sarajevo.
9.(NTBReuterAFP) Befolkningen i de spanske delene av Baskerland gikk til en 24 timers generalstreik idag i protest mot drapet igår på en kandidat til valget til den regionale nasjonalforsamlingen.
10.(NTBReuterAFP) Med en kakofoni av tutende bilhorn skramlende grytelokk og fyrverkeri markerte titusenvis av brasilianere igår sin protest mot censur og unntakslover og sin støtte til kravet om at landets nye sivile president må velges direkte av folket.
11.(NTBTT) Sverige har sendt en skarp protest til sovjetiske myndigheter efter at et sovjetisk jagerfly krenket svensk luftterritorium 9. august iår.
12.(UPI) De nordwalisiske grubearbeideres beslutning om å innstille den nå åtte måneder lange grubestreiken er den første offisielle sprekken i grubearbeidernes landsomfattende streik som begynte som protest mot trusler om nedleggelser og oppsigelser.
13.Bensinstasjonene er uskyldige i økningen av prisen, og en mulig reaksjon er å stenge i protest.
14.De fleste har nok meldt seg inn i protest mot de bebudede innstramminger, mener forbundet, som er med i Norsk Kommuneforbund.
15.Den sprang ut som en protest mot barnehavebudsjettet totalt, men rettet seg særlig mot nedleggelse av ekstrahjelpstillinger og vedtaket om å få flere barn i hver avdeling.
16.Den svenske regjering betrakter det inntrufne med alvor, og fremfører en bestemt protest til SovjetUnionens regjering mot krenkelsen av svensk territorium fastslås det.
17.Det er lite trolig at vi vil sende noen formell protest til EF.
18.Det ligger ikke noen protest mot Kirken i at jeg nå forlater den.
19.Det skjer i protest mot brudd på en allerede inngått intern lønns og arbeidsavtale mellom de ansatte og bedriften, heter det i en melding fra de ansatte.
20.Det spesielle er selvsagt at han er fradømt sitt embede efterat han nedla den statlige del i protest mot abortloven.
21.Det var vel en protest mot et altfor velordnet samfunn.
22.Dette er i tråd med vår protest.
23.Direktør Varstein, kunne jeg få talet et par ord med Dem ? sa han med et rolig alvor som hindret protest.
24.Eftersom vi er så godt som ute av den hjemlig cupen (protest), satser vi på å gjøre det bra ute i Europa, sier Per Viggen, forballsjef i Moss.
25.En protest under unntakstilstanden kommer til å gjøre samme inntrykk på militærregimet som ti protester uten unntakstilstand.
26.Gjennom punktdemonstrasjoner - i løpet av et par døgn efter at voldtekter blir anmeldt - kommer vi i tiden fremover til å vise vår avsky og protest mot slike handlinger, opplyser Hilde Harbo.
27.I praktisk politikk består Carl I. Hagen av en blanding av protest og liberalisme pluss et ønske om å ta stemmer fra Høyre så vi ikke vinner stortingsvalget i 1985.
28.I protest var vi inne på tanken om enten å boikotte kampen, eller bare spille med fem mann.
29.Jeg vil understreke at min reaksjon ikke er en protest som utelukkkende er rettet mot Manglerud / Star, men i første rekke mot den generelle kravmentalitet fra spillere og det høye kostnadsnivå som norsk idrett må drive under.
30.Kommer Virtanen på banen onsdag, akter vi øyeblikkelig å innlevere en protest, sier Spartas ishockeyformann, Geir Amundsen.
Your last searches