Norwegian-English translation of psykiatrisk

Translation of the word psykiatrisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

psykiatrisk in English

psykiatrisk
allmennadjective psychiatric
Derived terms of psykiatrisk
Similar words

 
 

More examples
1.Mine rapporter har jeg sendt til Norsk Psykiatrisk Forening og Amnesty for kritisk vurdering.
2.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
3.Temaet belyses internasjonalt, teologisk, strafferettslig, psykiatrisk, psykologisk og rettshistorisk alt i regi av en komite på Universitetets teologiske fakultet.
4.Amnesty planlegger ikke en egen psykiatrisk avdeling for torturofre i Oslo, understreker daglig leder for Amnesty International i Norge, Leif Vetlesen.
5.Det er fortsatt mange fordommer ute og går når det gjelder psykiatrisk behandling.
6.Det å jobbe på akutt psykiatrisk avdeling er det mest utbrennende man kan tenke seg i forhold til belastninger i omsorgsyrker generelt.
7.Er dette den indirekte årsak til forandringene ved psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus ?
8.I teamet sitter faste representanter fra psykiatrisk avdeling på Ullevål og fra føde og barneavdelingen.
9.Jeg hadde tross alt arbeidet i over to år på et psykiatrisk sykehus.
10.Jeg må på det mest innstendige understreke at skal Per Busk sone noen reststraff må dette skje på et psykiatrisk sykehus, sa overlege Landmark, som forøvrig har 15 års erfaring som konsulterende psykiater i fengsler i en rekke europeiske land samt Canada.
11.Jeg setter et stort spørsmålstegn ved enkelte legers syn på psykiatrisk diagnose generelt.
12.Kvinnen har tidligere vært psykiatrisk pasient.
13.Min kone oppholder seg for tiden på en psykiatrisk klinikk i Sveits, sa han.
14.Ofte blir kvinnen og barnet overflyttet direkte fra barselavdelingen til psykiatrisk avdeling.
15.18 vitner er innkalt i tillegg til to medisinsk og to psykiatrisk sakkyndige, dessuten en psykolog og et medlem av den rettsmedisinske kommisjonen.
16.Advokat Geirr Jacobsen minnet lagretten om at de psykiatrisk sakkyndige hadde vurdert tiltaltes bevishetstilstand i gjerningsøyeblikket til å være betydelig nedsatt.
17.Amnesty International i Oslo har planer om å opprette en egen psykiatrisk avdeling for slike ofre og skal bruke en god del av innsamlingspengene til torturofre verden over.
18.Amnestys efterforskere i London har studert Reppesgaards notat og funnet så mange utelatelser og uoverensstemmelser at vi har måttet konkludere med at Reppesgaards notat er uegnet som grunnlag for å hevde at det var medisinsk forsvarlig å tvangsinnlegge Nikitin på psykiatrisk institusjon.
19.Amnestys nylige løpeseddel på et A4ark er en grov fortegning av Nikitinsaken og et makkverk som psykiatrisk" dokumentasjon".
20.Av gjennomsnittsbelegget på 2033 personer var 13 på sykehus og 16 på psykiatrisk sykehus, 326 var på åpen avdeling og 22 var på permisjon.
21.Bak ligger en vanskelig tid på psykiatrisk klinikk, og med skulpturen føler han at han nå har en styrke til å gå ut i samfunnet igjen.
22.Behandlingen under fengselsoppholdet kan ha avdekket symptomer som de psykiatrisk sakkyndige ikke har oppdaget.
23.Besøk i en psykiatrisk avdeling.
24.Billedterapi er en psykiatrisk behandlingsform der man man benytter seg av tegning og maling, og som viser seg å være meget verdifull.
25.Blant de konkrete forslag er planlegging av nye sykehjem i Bærum og Skedsmo, ny langtidsavdeling for unge pasienter med alvorlige sinnslidelser på Blakstad sykehus, bygging av psykiatrisk klinikk på Jessheim og styrket avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede.
26.Brodskij sier at to av medlemmene, Kiril Popov og Aleksandr Rubtsjenko, ble truet med innesperring i en psykiatrisk institusjon.
27.Da arbeider hun som pleieassistent ved et psykiatrisk sykehus.
28.Da han i 1909 var på en psykiatrisk klinikk, fikk han ikke lov til å tegne mennesker.
29.Dansk politi ønsket først å overføre mannen til Norge for psykiatrisk behandling.
30.De ansatte ved psykiatrisk avdeling C ved Ullevål sykehus, tidligere 16. avdeling, rykker nå ut til støtte for den planlagte akuttinstitusjon som inngår i Oslo kommunes tiltakskjede for barn og unge uten fast sosial tilknytning, såkalte gatebarn.
Your last searches