Norwegian-English translation of psykiatrisk sykehus

Translation of the word psykiatrisk sykehus from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

psykiatrisk sykehus in English

psykiatrisk sykehus
medisinnoun mental hospital

 
 

More examples
1.Jeg hadde tross alt arbeidet i over to år på et psykiatrisk sykehus.
2.Jeg må på det mest innstendige understreke at skal Per Busk sone noen reststraff må dette skje på et psykiatrisk sykehus, sa overlege Landmark, som forøvrig har 15 års erfaring som konsulterende psykiater i fengsler i en rekke europeiske land samt Canada.
3.Av gjennomsnittsbelegget på 2033 personer var 13 på sykehus og 16 på psykiatrisk sykehus, 326 var på åpen avdeling og 22 var på permisjon.
4.Da arbeider hun som pleieassistent ved et psykiatrisk sykehus.
5.Dersom den skulle ha noen hensikt, måtte registret omfatte alle med symptomer, og ikke bare dem som kommer på et psykiatrisk sykehus.
6.Det svenske syn er idag at et psykiatrisk sykehus uten fullt utbygget laboratorieservice ikke bør få anledning til å motta pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, opplyser Skaug.
7.Det vil si at hun blir tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus.
8.En kvinne fra Oslo krever 500 000 kroner i erstatning av Hedmark fylke og Staten fordi hun mener at hun er behandlet feil på et psykiatrisk sykehus i Hedmark.
9.En kvinne fra Oslo krever 500 000 kroner i erstatning fra Sosialdepartementet og Hedmark fylke for feil behandling på et psykiatrisk sykehus i Hedmark.
10.En sikringsdømt kvinne har i Høyesterett fått medhold i at hennes søknad om utskrivning fra psykiatrisk sykehus kan prøves for retten efter de vanlige regler for tvangsinnleggelse.
11.Et psykiatrisk sykehus er som et lite samfunn.
12.Forfatteren Jan Kåre Hummelvoll vurderer ett års samarbeide mellom pasienter og personale ved en dagavdeling på et psykiatrisk sykehus.
13.Føreren av bilen, en 21 år gammel mann, er nylig utskrevet fra et psykiatrisk sykehus.
14.Hadde mannen tidligere blitt hjulpet, for eksempel ved et opphold på åpen avdeling ved et annet psykiatrisk sykehus, ville han alle disse årene hatt en mulighet til å skaffe seg et inntektsgivende arbeide, mente advokat Holm.
15.Han er innlagt på et psykiatrisk sykehus, og var ikke til stede under forhørsrettens behandling av saken.
16.Hvis du har vært innlagt på psykiatrisk sykehus, er det stor sannsynlighet for at du står oppført i et sentralt kartotek med navn, personnummer, diagnose og innleggelsesparagraf.
17.Høyesterett har ikke gitt en 58 år gammel Telemarkmann, som var tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus på 70tallet, medhold i hans krav om å få innsyn i alle deler av sin sykejournal.
18.I de ek sisterende veiplaner derimot, munner Ekebergtunnelen (med E6trafikk) ut i et stort 3plans kryss kloss inntil et psykiatrisk sykehus (Oslo Hospital) og flere store bolighus innerst på Mosseveien.
19.Jeg begynte å gå på valium, og jeg var overbevist om at jeg kom til å ende på et psykiatrisk sykehus.
20.Konen på psykiatrisk sykehus.
21.Mannen var sinnsyk da han stakk ned sin kone med kniv, og han har efter hjemkomsten til Norge vært pasient på et psykiatrisk sykehus.
22.Minibussen befant seg utenfor et psykiatrisk sykehus da ulykken skjedde, og flere av pasientene måtte behandles for sjokk og mindre skader som følge av at vinduene ble blåst inn av eksplosjonen.
23.Pasienten måtte være særlig vanskelig eller farlig og ikke kunne la seg behandle på vanlig psykiatrisk sykehus.
24.Politiet antar at drapet ble begått i en tilstand av sinnsforvirring, og siktede vil trolig bli anbrakt på psykiatrisk sykehus.
25.SYV NYE pasienter er død på grunn av matforgiftning ved et psykiatrisk sykehus i Yorkshire.
26.Som andre samvittighetsfanger innlagt på psykiatrisk sykehus på ubestemt tid, er han blitt behandlet med antipsykotiske legemidler som har store bivirkninger.
27.Sovjetiske myndigheter ønsker å dokumentere at Amnesty International tar feil når de hevder at den nylig avøde grubeingeniøren Aleksej Nikitin, ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus på grunn av sin opposisjon mot sovjetsystemet.
28.Utredningen skal senere brukes i bl.a. vurderingen av personvern og berettigelsen av de såkalte" psykoseregistrene" ved psykiatrisk sykehus.
29.V. Bukovskij har vært innlagt i psykiatrisk sykehus, observert og behandlet for en sinnslidelse.
30.Vennene sa at Nikolaj og Nadesjda Pankov ble fraktet til et psykiatrisk sykehus nær byen Vladimir, 200 kilometer øst for Moskva, i forrige måned, efter at de ble innkalt av politiet 20. februar.
Your last searches