Norwegian-English translation of psykopat

Translation of the word psykopat from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

psykopat in English

psykopat
psykiatri - mannnoun psychopath
  psykiatri - kvinnenoun psychopath
Similar words

 
 

More examples
1.Det De prøver å si, er at Deres mann er psykopat, at De ble skilt fra ham fordi De til slutt innså at det var nettopp det han var, og at De er redd for at det var han som drepte både Trine Benestad og Lisbeth Hansen.
2.De oppfattet ham som psykopat uavhengig av om han har gjort det han er tiltalt for eller ikke.
3.De to rettspsykiatriske sakkyndige, psykiater Bjørn Rafter og amanuensis i psykiatri, Odd Nilsen, hadde på forhånd diagnostisert tiltalte som en psykopat.
4.Dertil er han en velutviklet psykopat med stor manipuleringsevne.
5.En psykopat derimot skjønner ikke selv at han er syk, og bringes til behandlingsapparatet av nære pårørende.
6.Forutsetningen for å være terrorist er at man er psykopat, og at man tilhører en fraksjon av vårt politiske liv som er vennlig innstilt til terrororganisasjoner.
7.Hesytnes avfeide nærmest med et fnys at de rettspsykiatrisk sakkyndiges uttalelse om at tiltalte er å anse som en psykopat, skulle gi noe som helst indisium på at tiltalte er skyldig.
8.Psykiaterne beskrev tiltalte med rene ord som psykopat, en person som viste total følelseskulde og mangel på anger.
9.Selv om det var noe merkelig hensynsløst over ham som gjorde det umulig for meg å stå imot ham når han hadde satt seg noe i hodet, falt det meg ikke inn å tenke at han var psykopat.
10.Til denne psykiatriske betegnelsen av tiltalte sa forsvareren at det var tyve til femogtyve år siden ordet psykopat var brukt innen norsk rettspsykiatri.
11.Jeg har alltid sagt at far var en følelseskald, sinnssyk psykopat.
12.Bl.a. ble den 44 år gamle tidligere ungareren betegnet som psykopat av de sakkyndige.
13.Ingen forbrytertype, egentlig, psykopat, nærmest.
Your last searches