Norwegian-English translation of purke

Translation of the word purke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

purke in English

purke
allmennverb bitch
More examples
1.Det første sorte grisekullet besto av fire råner og en purke, altså bare halvparten av et gjennomsnittskull.
2.En politimann skal være sparket, en slått efter med en ølflakse, en dratt efter slipset og spyttet i ansiktet, og ungdommene skal ha skjelt tjenestemennene ut for purke og nazisvin.
3.I Longchamps kolliderer vi nesten med en hissig purke som løper over veien.
4.En purke i særklasse har binge på gården til stortingsmann Lars Velsand på Sølvsberget i Gran på Hadeland.
Similar words

 
 

purke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) purkepurkendepurket
Indikative
1. Present
jegpurker
dupurker
hanpurker
vipurker
derepurker
depurker
8. Perfect
jeghar purket
duhar purket
hanhar purket
vihar purket
derehar purket
dehar purket
2. Imperfect
jegpurket
dupurket
hanpurket
vipurket
derepurket
depurket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde purket
duhadde purket
hanhadde purket
vihadde purket
derehadde purket
dehadde purket
4a. Future
jegvil/skal purke
duvil/skal purke
hanvil/skal purke
vivil/skal purke
derevil/skal purke
devil/skal purke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha purket
duvil/skal ha purket
hanvil/skal ha purket
vivil/skal ha purket
derevil/skal ha purket
devil/skal ha purket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle purke
duville/skulle purke
hanville/skulle purke
viville/skulle purke
dereville/skulle purke
deville/skulle purke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha purket
duville/skulle ha purket
hanville/skulle ha purket
viville/skulle ha purket
dereville/skulle ha purket
deville/skulle ha purket
Imperative
Affirmative
dupurk
viLa oss purke
derepurk
Negative
duikke purk! (purk ikke)
dereikke purk! (purk ikke)
Your last searches