Norwegian-English translation of råd

Translation of the word råd from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

råd in English

råd
administrasjonnoun council
  foretaknoun board, council
  maningnoun advice, counsel
Synonyms for råd
Derived terms of råd
ekteskapsrådgiver, avråde, fraråding, bostedsområde, fin tråd, forråde, forråd, forråde hemmeligheter, forrådshus, forrådsrom, gi råd, glødetråd, gjøre trådløs, grenseområde, grøntområde, ha råd til, ha til rådighet, trådkors, industriomeråde, innhegnet område, ikke tilrådelig, ikke vite sin arme råd, ledetråd, med mange bruksområder, medisinsk rådgivning, metalltråd, område, ordforråd, råde over, råde, rådende, rådføre, rådgivende, rådgiver, rådføre med, rådhus, rådiamant, rådyrkjøtt, rådyrskinn, rådelig
Similar words

 
 

More examples
1.De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
2.Dette er Babill StrayPedersens råd til ungdomsskoleelevene, og hun håper det kan bidra til å forebygge komplikasjoner.
3.Gode råd om vinduer i eldre hus" er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
4.Har ikke Norge råd til barn ?" var den insinuerende overskrift på løpeseddelen signert Norsk Kommuneforbund og Norsk Lærerlag.
5.Har vi ikke råd til det ?
6.I denne bygning foregikk Krimkonferansen mellom lederne for de tre alliansemakter, formann i SovjetUnionens råd av folkekammissærer, J. V. Stalin, USAs president Franklin D. Roosevelt og Storbritannias statsminister Winston Churchill 4.
7.I råd med få lag og divisjoner kan et lag dømmes til å rykke ned en divisjon, samt at laget ikke kan rykke opp neste sesong.
8.Ingemar" Ingo" Johansson (51) var på plass ringside og delvis i Steffens hjørne med gode råd under lørdagens oppgjør.
9.Jeg skal gi deg et godt råd.
10.Joh. 11,50 Sjelden har noe utsagn vist seg mer treffende enn disse ordene fra overpresten Kaifas, da det Høye Råd i Jerusalem behandlet saken mot Jesus.
11.Kan det tenkes at vi er i ferd med å bygge opp et helsevesen som intet land i verden kan ha råd til å gjennomføre, hvis det er meningen at helsepenger også skal brukes til dem som virkelig trenger dem ?
12.Lær deg selv å kjenne", er et råd som har gått i arv fra oldtiden, sier Ludvig Eikaas, av mange oppfattet som denne generasjons mest selvopptatte kunstner.
13.Mens de (borgerlige partiene) var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering, svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
14.Mens de var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
15.Nei" hører man heller ikke hvis en av Oslo Høyres bydelsforeninger ønsker gode råd til valgkampstrategi.
16.Råd"," utvalg" eller" nevnder" gavner neppe sprogutviklingen.
17.Skattebetalerne kan betale for amatørene, fotballproffene kan betale selv, de har råd til det", sa en spøkefull representant.
18.Skipatruljen" kalles Skiforeningens frivillige korps av 80 gode hjelpere, som er på plass i Marka hver søndag for å bistå turgåere med råd og dåd.
19.Til Lore med takk for kloke råd, konsis kritikk og tålmodighet uten ende".
20.Til syvende og sist," understreker Nationen," blir det et økonomisk spørsmål hvor mye staten har råd til å sette inn i mer eller mindre fiktive jobber i kommuneregi.
21.Vi... tillater oss å foreslå som et alternativ at man oppretter en instans hvor publikum kunne gå å få råd, veiledning og hjelp.
22.Vi må gå aktivt inn for å utvide vårt monopol så langt som råd er !
23.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
24.Alt for mange eldre og verdifulle hus rives fordi folk ikke har råd til å sette dem i stand.
25.Alt stemmer, både myntene og andre gjenstander som er tatt opp, sier en talsmann for Massachusetts råd for undervannsarkeologi.
26.Alternativet er en opptrapping av USAs militære engasjement, og det har ikke Reagan råd til i kampen for gjenvalg, blir det sagt i Kongressen.
27.Arbeidet i LVF får kanskje liten gjenklang i den norske kirke, selv om vi aktivt deltar gjennom blant annet mellomkirkelig råd.
28.At vi kan søke råd når vi ikke klarer mer.
29.Bankene har ikke vært flinke nok til å fortelle kundene at de kan gi råd f.eks. om finansiering av bolig eller plassering av penger.
30.Bare stå på, er deres råd til andre som vil gjøre det samme.
Your last searches