Norwegian-English translation of radium

Translation of the word radium from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

radium in English

radium
kjeminoun radium
Similar words

 
 

Wiki
Radium er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Ra og atomnummer 88. Atommassen (u) er 226.

More examples
1.Det er radium i berggrunnen som er årsak til radonstråling.
2.De oppstår ved utstråling fra radium, som forekommer i meget små mengder i mange byggematerialer, særlig i betong.
3.Kjemikerne kom inn i bildet allerede i begynnelsen av studiet av radioaktivitet gjennom oppdagelsen av polonium og radium.
Your last searches