Norwegian-English translation of ramaskrik

Translation of the word ramaskrik from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ramaskrik in English

ramaskrik
klagenoun clamor, outcry
Synonyms for ramaskrik
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er helt enig i kritikken og regner nesten med at det kommer et ramaskrik fra de folkevalgte som skal behandle dette, sier ordfører Erlend Rian i Tromsø til Nordlys.
2.Da kan vi forvente oss et ramaskrik, ikke minst fra byens bilister og fra næringslivet.
3.Da onkel Lauritz sluttet, var det noen som fjernet den sangen - men da ble det ramaskrik - så fremdeles synger vi hysj, hysj, hysj, vær stille som mus.
4.Den regelrette nedslaktningen utløser et ramaskrik over hele verden...
5.Det skulle bli ramaskrik - og med rette - om Stortinget fulgte Aftenpostens oppskrift på saksbehandling.
6.Det var derfor et ramaskrik da avisen sist sommer som et salgspåfunn innførte spillet Portfolio, en aksjebingo, med det resultat at opplaget er øket med 100 000 på et halvår.
7.Dette igjen har ført til ramaskrik blant de aktive.
8.ET ramaskrik av de sjeldne ble det ifjor sommer da det viste seg at der var adskillig flere søkere enn elevplasser ved de videregående skoler i Oslo og omegn.
9.Egentlig er det jo nå det er ubalanse, men en bedring av forholdene ville nok ført til et ramaskrik av dimensjoner.
10.En søknad fra rederiet Fred. Olsen om telegrafistløse ferger mellom Danmark og Norge har utløst et ramaskrik fra Norsk Sjømannsforbund, mannskaper ombord i fergene og fra kystradiostasjonene.
11.Forsøker man å redusere pengeomløpet og kredittmengden, vil det komme et ramaskrik fra bankene som vil hevde at deres normale virksomhet vil bli truet.
12.Hadde voksne eller eldre blitt forsømt eller mishandlet på en tilsvarende måte, ville det steget et ramaskrik fra omgivelsene.
13.Hvis det hadde dreid seg om en smittsom sykdom, ville det vakt ramaskrik !
14.I Jøtun Finans og Kreditkassen - som garanterte en del av den norske delen av den gigantiske tegningsprosessen - beskrives reaksjonene hos de store finansinstitusjonene dels som" ramaskrik" og dels som" sure".
15.KGB har i de siste fem år hatt så mange nederlag, at hvis det hadde skjedd hos oss, ville det blitt ramaskrik.
16.Lekkasjen om at regjeringen trolig vil innføre moms på te og kaffe i Storbritannia har vakt et ramaskrik blant tedrikkere.
17.MAN kan trygt regne med at en tilsvarende dansk oppførsel i norske badebyer ville ha skapt et norsk ramaskrik fra landsende til landsende, og forårsaket krav blant lokalbefolkningen om innreiseforbud for dansker.
18.Mari Osmundsens femte bok slippes ut idag - en roman som trolig vil vekke både jubel og ramaskrik.
19.Men en kan vente ramaskrik mot en drastisk økning av boligbeskatningen og rasering av de nåværende fradragsordningene.
20.Når fjernvarmen graver seg frem gjennom Oslos gater, er det også ramaskrik.
21.Skjeler vi til Sverige, som vi jo alltid ønsker å sammenligne oss med, var det ramaskrik sist helg.
22.Styrets vedtak førte imidlertid til ramaskrik - ikke bare blant elever og lærere på malerlinjen, men også blant lærere og elever innen andre disipliner.
23.Så - selv om jeg vet at det kan avstedkomme et ramaskrik, våger jeg å fremsette noen meninger, fritt sitert efter det amerikanske bladet" Cosmopolitan", hvor forfatteren tydeligvis har sett seg lei på mosjons og dietthysteriet.
24.Utsagnet utløste et ramaskrik, som preget avisenes førstesider i ukevis oppunder jul. Meese har ofte, slett ikke uten grunn, vært den som har måttet tåle belastningene for den politikk hans forgjenger har fulgt.
25.Vedtaket vakte ramaskrik, og fra Norges Fiskarlags side førte det også til at saken ble klaget inn for Sivilombudsmannen.
26.Ble det konkurs, ville det bli et ramaskrik.
27.Da skulle det blitt et ramaskrik om monopol og meningsbegrensning, sa administrerende direktør Per Berg i Ted Bates, Norges største reklamebyrå, i et portrettintervju med Frantz Saksvik i NRKFjernsynet mandag kveld.
28.Dahls vurdering av den nye norske diktningen i det avsluttende bindet i Cappelens Litteraturhistorie vakte som nevnt både ramaskrik og hurrarop.
29.Denne fangeutvekslingen forårsaket et ramaskrik i Israel da betingelsene ble kjent for offentligheten, og en bølge av kritikk reiste seg mot regjeringen - også fra krefter som normalt står den svært nær.
30.Dermed ble det ramaskrik.
Your last searches