Norwegian-English translation of rammeverk

Translation of the word rammeverk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rammeverk in English

rammeverk
allmenn? framework
Synonyms for rammeverk
Similar words

 
 

More examples
1.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
2.Efter et forberedende møte i Moskva, er det klart at den norske organisasjonen skal presentere et forslag til felles rammeverk for hvordan Det internasjonale Røde Kors kan bidra med stoff til fredsundervisning innenfor skoleverket i de forskjellige medlemslandene.
3.Først de senere år har han forstått at agurk og tomater tilhører kulturer som ikke trives spesielt godt i hverandres selskap under plast og rammeverk.
4.Jeg kan ikke tro annet enn at Israelvenner også vil ha utbytte av den, ikke fordi de vil akseptere bokens kritiske rammeverk eller konklusjoner, men fordi de vil erkjenne at mange av sionismens dilemmaer som Butenschøn peker på, er reelle nok.
5.Onsdag i neste uke blir det klart om Regjeringen og Arbeiderpartiet klarer å komme til enighet om et felles" rammeverk" for den fremtidige organisering av Statoil.
6.Rammeverk, karosseri og ledningsnettet ble skadet.
7.Vi snudde opp ned på hele det etablerte BBCmønster, laget et nytt rammeverk som kjente få grenser.
8.Budskapet var, som Thatcher har gjentatt siden før hun ble statsminister i 1979, at regjeringen ikke kan skape arbeidsplasser, bare skape et økonomisk rammeverk som oppmuntrer industri og næringsliv slik at ekspansjon og nye arbeidsplasser vil følge.
9.Men forutsetningen for dette er at enheten i mangfoldet bevares, og denne enhets rammeverk er den amerikanske konstitusjon og administrasjon, som forutsetter likhet for loven i enhver henseende.
Your last searches