Norwegian-English translation of rasjonalist

Translation of the word rasjonalist from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rasjonalist in English

rasjonalist
oppførsel - mannnoun rationalist
  oppførsel - kvinnenoun rationalist
Similar words

 
 

More examples
1.Men det å være rasjonalist, betyr ikke at man er menneskeforakter.
2.Som teolog var han stiv rasjonalist, som pedagog på høyde med århundrets mest moderne og liberale erkjennelse ; han var kunnskapsaristokrat og opplysningsidealist, skjematiker og genibeundrer, internasjonal kulturoptimist og norsk ultrapatriot.
Your last searches