Norwegian-English translation of ravine

Translation of the word ravine from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ravine in English

ravine
geologinoun ravine
Synonyms for ravine
Similar words

 
 

Wiki
En ravine er en liten dal, hovedsakelig dannet som følge av erosjon av bekker og mindre elver. En ravine har som regel relativt bratte sider, typisk mellom tjue og sytti prosent stigning. Raviner kan ha aktive bekker i bunnen, langs kanalen de opprinnelig ble dannet fra, men de har imidlertid ofte kun periodisk vannføring, ettersom den geografiske størrelsen ikke er tilstrekkelig til å opprettholde en permanent vannføring.

More examples
1.Vår guide opplyste før kveldsro at spaserturen var 7 km frem og 7 km tilbake langs elven Verdons ravine i stedvis ulent terreng.
2.På den andre siden av knausen stoppet jeg ved kanten av en ravine og kikket nedover.
Your last searches