Norwegian-English translation of realia

Translation of the word realia from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

realia in English

realia
allmenn? Realia
Synonyms for realia
Similar words

 
 

More examples
1.Vi har ikke den tro på fusjonsmetoden som f.eks. Realia åpenbart har, sier adm. direktør Leif E. Johansen.
2.Adm. direktør Odd Rune Austgulen i Realia sier til Aftenposten at leieinntektene i de tre gårdene det dreier seg om, ligger under gjennomsnittet for Oslo slik at det er grunnlag for økede leieinntekter.
3.Akkurat som Investa har sprunget ut av Vesta, har eiendomsselskapet Realia sprunget ut av Investa.
4.Aksjer i Elkem og Realia finner vi i alle ni fonds.
5.Austgulen avviser også at fusjonen med Nerlienselskapet skal oppfattes som at Realia innleder noe samarbeide med den såkalte Buggegruppen, hvor Nerlienselskapene i flere tilfelle har deltatt.
6.Austgulen er ikke bekymret for at Investas eierandel i Realia skal bli for liten til at selskapet kan ha kontrollen.
7.Den endelige fusjonsavtale vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i Realia.
8.Denne gang er det et utbyggingsprosjekt i Kirkegaten 1 - 3 / 3B som Bergensselskapet overtar ved å fusjonere med selskapet E. H. Vestnes A / S. Vestnes får 52 700 aksjer til en verdi av ca. seks millioner kroner i Realia, mens Realia går i gang med en investering anslått til nærmere 30 millioner kroner for å bygge 3000 kvm.
9.Det er inngått en prinsippavtale om fusjon mellom eiendomsselskapet Realia A / S og A / S Myhre 6 med datterselskap, eiendomsselskapet A / S Olrudgården.
10.Det konkurrerende tilbudet kommer fra eiendomsselskapet Realia, som har gitt et bud hvor man gir 279 aksjer i Realia for hver aksje i KNAHotellet.
11.Efter det Aftenposten erfarer skal Realia legge ut et obligasjonslån med kjøpsretter på hele 150 millioner kroner.
12.Eiendomsselskapene Realia og Olav Thon var begge opp i uken som gikk.
13.Eiendomsselskapet Realia oppnådde i årets fire første måneder et resultat før årsoppgjørsdisposisjoner på 9,5 millioner kroner.
14.Eiendomsselskapet Realia venter å få et ordinært resultat for 1984 på åtte millioner kroner, melder selskapet i sin delårsrapport.
15.Eiendomsselskapet Realias bud er 279 aksjer i Realia eller 30 000 kroner kontant, for hver aksje i KNAHotellet.
16.Finansdirektør Per Henning Larsen i Norgas blir styremedlem i Realia.
17.Finansdirektør Per Henning Larsen som er styremedlem i Nerlien Eiendomsselskap ble igår innvalgt som nytt styremedlem i Realia.
18.Foreløbig leder Realia som har budt 30 000 kroner pr. aksje i hotellselskapet.
19.Foruten drift av eiendommene på Hamar og i Elverum, er siktemålet at Realia skal arbeide frem nye prosjekter også i dette området.
20.Fra E. H. Vestnes A / S til Realia A / S, Kirkegt. 3 for 600 000 kroner.
21.Generalforsamlingen i KNAHotellet i Stavanger vedtok før helgen å gå sammen med eiendomsselskapet Realia.
22.I den forbindelse vil aksjekapitalen i Realia bli utvidet med opptil 9 millioner pålydende.
23.I den romanmosaikk Tore Hamsun har laget med så megen finurlighet, treffer vi også spenningen mellom den gang og nu, som små stykker realia i det fantastiske, men mest som stikkord og en bare glimtvis synbar ambivalens.
24.I løpet av fjoråret gjennomførte Realia fusjoner med fire andre selskaper.
25.I tertialrapporten opplyses det at tilgangen på interessante prosjekter er god og at inngåtte kontrakter har bidratt til å øke verdien av egenkapitalen i Realia.
26.Kverneland, Simrad Optonics og Realia er blant disse, uten å nå opp blant de store i volum.
27.Leieinntektene for Realia utgjorde 23,2 millioner kroner i årets åtte første måneder, som må sammenlignes med 14,4 millioner kroner i samme periode ifjor.
28.Og hun har lagt inn en rekke dagsaktuelle realia fra Språkrådet til kvinnekampen.
29.Oppkjøpet, eller sammenslutningen, betyr at Realia får sitt fotfeste i Oslo.
30.Overdragelsessummen tilsvarer 42 millioner kroner, samt at Realia overtar en pantegjeld på fem millioner kroner.
Your last searches