Norwegian-English translation of realisere

Translation of the word realisere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

realisere in English

realisere
idéverb fulfill, realize, make real
Synonyms for realisere
Similar words

 
 

More examples
1.Det som foregår på skolen skal hjelpe hver enkelt elev til å realisere sine muligheter.
2.En absolutt forutsetning for å realisere nye, høyt prioriterte tiltak vil være en mer effektiv utnyttelse av ressursene.
3.Vi er i ferd med å realisere dette", la han til.
4.Denne oppgangen har sammenheng med at endel markedsdeltagere har valgt å realisere de gevinster som variasjonene i dollarkursen har gitt, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
5.Dersom hensikten med et utvidet tilbud skal være å realisere bestemte kulturpolitiske mål, må konsekvensen bli at man starter med å anslå utgiftene og derefter beregner om reklame vil være en nødvendig og / eller tilstrekkelig inntektskilde til å møte utgiftene.
6.Det det alltid står om, er å finne mennesker som har evner til å realisere ideene.
7.Det kan bli aktuelt med en midlertidig økning av rammen for å realisere store prosjekter, sa samferdselsministeren.
8.Det som er nødvendig for å realisere en politikk for full sysselsetting, og også å bøte på de verste sosiale skavanker, er å få til en omfattende omfordeling av inntektene i det norske samfunn, fremholdt Finn Lied, som tilføyde at det er mer enn nok å ta av.
9.En har i denne saken vurdert de nasjonale og regionale målsetninger opp mot søkernes interesse av å realisere utbyggingstiltaket i samsvar med søknaden.
10.Gaven setter oss i stand til å realisere byggeprosjekter i Japan og på Taiwan, sier organisasjonens generalsekretær, Dagfinn Sæter, til avisen Dagen.
11.God økonomisk utvikling har gjort det mulig for oss å realisere den strategi vi har lagt til grunn, presiserer Sellæg.
12.Ikke umiddelbart, men jeg legger ikke skjul på at jeg har en liten privat drøm å realisere.
13.Jeg anser det som meget realistisk at vi skal greie et medlemstall på 10 000 fordelt på 350 lag, og vi er beredt til å realisere våre planer for såvel masse som toppidrett.
14.Men jeg vet ikke om den lar seg realisere.
15.Men man må passere markagrensen for å realisere planene ?
16.Mulighetene til å realisere Phønixprosjektet, et skip med tre store boligblokker på dekket, 3,5 ganger større enn NCLflåtens stolthet S / S" Norway", er styrket nå, sier Kloster til Aftenposten.
17.Regjeringen er i ferd med å realisere helsedirektørens ønske om en styrket eldreomsorg.
18.Siden det tar slik tid med å realisere planene i Røyken, har det i mellomtiden lagt seg tilrette for et rehabiliteringssenter ved Solgården i Asker, forteller Ole Bjørn Urne, som er daglig leder av Ten Center Østlandet.
19.Vi har sett eksempler fra Sverige på at omtrent tilsvarende prosjekter har latt seg realisere.
20.Vi trenger et større miljø som kan realisere tiltakslyst i det store felt mellom statlige og private foretagender.
21.1983 var et rekordår for fondsvirksomheten, og banken selv benyttet anledningen til å realisere kursgevinster ved salg av egne aksjer.
22.Adm. direktør Jannik Lindbæk i StorebrandNorden sier til Aftenposten at det var stor forbauselse da selskapet for en tid siden valgte å realisere en maksimal gevinst på 26 millioner kroner for 20 prosent eierinteresser i Polaris Assuranse.
23.Alle ser vekstmuligheter, og vil gjerne være med på å realisere disse.
24.Alt i alt synes det som om kvinnen skal være med på å realisere mannens karrieredrømmer, at hun skal være en trofast og representativ hustru - at mannens hustru (og andre kvinner ?) skal være til lyst og begjær for mannen med et godt smil og glimt i øyet (s.
25.At Sovjetlederne prøver å realisere sine planer, vidner den hendelsen om da andresekretæren i den sovjetiske Københavnambassade ble utvist for å ha gitt den danske journalisten Herlov Petersen P2v2000 til finansiering av en annonse om" Norden som atomvåpenfri sone".
26.At den summen dessverre bare en en brøkdel av det vi trenger for å realisere akvariet, er en annen sak.
27.At vår forsvarspolitikk baserer seg på tilstrekkelig hjelp fra NATOhold til å holde et overrumplende angrep fra øst i sjakk, er ønsketenkning, og vil neppe la seg realisere i virkeligheten.
28.AurskogHøland kommune har også vedtatt å bekoste et forprosjekt sammen med Nes kommune som arbeider for å få fylkeskommunen til å realisere et tilsvarende prosjekt der.
29.Bedriftene må være kommet over idestadiet for å komme i betraktning de må ha planer, men mangler kanskje kapital til å realisere dem.
30.Bjørnseth spurte også om hva boligrådmannen har foretatt seg for å realisere bystyrets vedtak om bevaring av Laumbs hus i Trondheimsveien 36.
Your last searches