Norwegian-English translation of realist

Translation of the word realist from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

realist in English

realist
psykiskt beteende - mannnoun realist
  psykiskt beteende - kvinnenoun realist
  kunst - mannnoun realist
  kunst - kvinnenoun realist
Synonyms for realist
Derived terms of realist
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke egentlig pessimist, heller realist.
2.Jeg gjør så godt jeg kan, og håper at det holder til en bra plassering, sier Bjørg Eva, som er realist nok til å innse at i toppen sammenlagt, der har hun ingenting å hente.
3.Kanskje ikke optimist, men realist.
4.Der fremstår han som mye av en fatalist (realist, sier han selv) og svarer på et spørsmål at det ikke er verdt å arbeide for fred.
5.En" forsiktig realist" er den beskrivelse man oftest hører om Jenninger i Bonn, men også sterkere ord brukes.
6.Et støt på 18,88 så tidlig åpner selvsagt nye perspektiver, selv om jeg selvfølgelig også er realist.
7.Gjenforening vil alltid være målet, men jeg er realist nok til at det ikke står konkret på sakslisten, sa han.
8.Her viser Foss seg som en makeløs realist.
9.Jeg er mer realist og vurderer om de kan gjennomføres.
10.Jeg må være litt realist.
11.Kai Ekanger ønsker seg et alkoholfritt Norge, men han er realist med hensyn til flertallets drikkevaner.
12.Omholt er imidlertid realist, og tror ikke en budsjettfordobling kan skje på seks år.
13.Selv om Gromyko avventer resultatet av duellen mellom Reagan og Mondale, er han realist nok til å regne med at Reagan også blir den neste president.
14.Som realist og ukuelig optimist mener han imidlertid at Oslo har lagt grunnlaget for ny vekst og velstand.
15.For en amatør - som attpåtil er realist - er det ikke lett å vite hvor kildene befinner seg.
16.Jeg er realist, men ikke kjøkkenbenkrealist.
17.Jeg er realist nok til å mene at den nye servicebevissthet må holdes i live ved hjelp av kunstig åndedrett, sa statsråden blant annet.
18.Jeg er realist og vet at utbyggingen vil gå sin gang.
19.Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i Sosialdepartementet og eneste kandidat når Høyrekvinnene i disse dager velger ny formann, er optimistisk realist når det gjelder likestilling.
20.Bazin var realist som i nythomismens ånd ser filmen som objektiv avfotografering av skaperverket.
21.Den sproghistoriske realist understreker imidlertid at russeløyene som utspilte seg dengang påkalte adskillig mindre oppmerksomhet enn flaskeknusingen og bilhorntutingen av idag.
22.Det er - som sagt - øyensynlig slik at Heym har behandlet sitt faktiske stoff temmelig fritt, men denne frihet har gjort at han langt på vei makter å gjøre sin" virkelighet" troverdig, slik det sømmer seg for en troende realist.
23.Det er det første bevis på hennes livslange beundring for den nådeløse realist Jacobsen.
24.Ikke nødvendigvis gjennom å nedkjempe Israel - Assad er for mye av en realist til det men ved å skape en situasjon hvor israelerne må oppgi de okkuperte områdene.
25.Kafka var realist, for han skildret på en pedantisk maner en verden hvor alt er absurd.
26.Liberaleren ved Yale University på USAs østkyst er realist.
27.Realist og visjonær.
28.Røste er realist, og han tar pulsen på internasjonal fotball som ingen annen.
29.Selv betegner Janssen seg som realist, andre kaller ham nyrealist, hva det nå enn skal bety.
30.Som den store realist han er, borer han dypt, slik at man fornemmer både hengemyren under den nitid utpenslede hverdagsskildringen og de plutselige glimt av lys, som blaff av kornmo i mørket.
Your last searches