Norwegian-English translation of redigere

Translation of the word redigere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

redigere in English

redigere
filmkunstverb edit
  journalismeverb edit, revise, prepare for publication, subedit
Synonyms for redigere
Derived terms of redigere
More examples
1.Det er ingen som kan redigere en Reagantale bedre enn Ronald Reagan, blir det sagt i Det hvite hus, og få kan huske at hans retoriske intuisjon har sviktet ham i det arbeidet.
2.Katalogen, som jeg selv skal redigere, blir et betydelig verk med bidrag av Kleeforskere fra hele verden.
3.Den danske fotografen Gunnar Larsen gjør mer enn å fotografere og redigere sitt gigantisk blad i verdensklasse.
4.Den norske innsatsen har bestått i å oversette og redigere, og det er gjort på en fin måte.
5.Dr. Solveig Zempel ved norskseksjonen på St. Olafs skal samle og redigere utgivelsen.
6.En fylkestingskarriere i Akershus og en rekke tillitsverv innen kristelig foreningsarbeide, bl.a. innenfor Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag kommer også vel med når han skal redigere det kristne ungdomsbladet.
7.Er det dette NKPledelsen ønsker, får den ansette en redaktør som er villig til å redigere en intern medlemsavis.
8.Forlaget Orbis i London har satt David Robinson, habil filmhistoriker og dessuten kritiker i The Times, til å redigere en farvesprakende serie med populærbøker om de ulike årtier i filmens historie.
9.Gjennom press vil han ha lydteknikeren og den kvinnelige producer til å redigere opptaket dithen at han går fri av fare - og kan fremstå som seierherre.
10.Han skal redigere" Freestyle" på fritiden.
11.I bortimot to tiår har de møtt hverandre en gang i uken for å utveksle ideer og skrive eller redigere bøker sammen.
12.Når Høyre i forbindelse med sitt hundreårsjubileum også skal prøve å se fremover, og har hatt Morten Steenstrup til å redigere en bok med 21 bidragsydere (hvorav firefem partifremmede), i den sammenhengen, kan resultatet gi grunnlag for adskillige refleksjoner.
13.På spørsmål om han frykter innblanding fra myndighetenes side i forbindelse med konkurranseserien som nå er begynt, svarer han at departementet neppe ønsker å redigere Jancos program.
14.Skulle man, for en gangs skyld, forsøke å være dramatisk og si" Hold fingrene fra fatet !" til de mange som nå om stunder vil være med og redigere avisene.
15.Utstillingsarkitekt Aud Dalseg har lyktes i å samle og redigere de mangeartede innslagene i en fast, klar utstillingsform, og blir dermed også en fin representant for sin yrkesgruppe.
16.Vi godtar kritikk og vi har slett intet imot gode råd fra mangeslags kanter, men vi vil selv fortsatt redigere våre aviser.
17.Vi skal riktignok være varsomme med å la oss redigere av postkassen, men vi er vel så pretensiøse å hevde at vi har rimelig forstandige meninger selv også.
18.Det står oss fritt å redigere våre utgaver uten å skjele til hva partiet med P måtte mene om den siden av saken, sa Sundar ved den anledning.
19.Fordi Aftenposten er uavhengig, står det oss fritt å redigere avisen på egne premisser - uten å skjele til hva partiet med stor P måtte mene om den side av saken.
20.NATOlandene er nå innstilt på å begynne en ny fase på Stockholmskonferansen, ved å gå over fra å forsvare og forklare egne forslag til å prøve å knytte de forskjellige parters forslag sammen og å redigere traktatteksten som skal inn i sluttdokumentet.
21.Når det likevel skjedde, så var det fordi vi på grunn av sykdomsforfall bare hadde en mann til å redigere nyhetsmeldingene, mot normalt to.
22.Vi hadde for eksempel ingen mulighet til å redigere.
23.Alt skulle avvikles som om det var direkte sending, og vi var ikke kommet så langt teknisk at vi kunne redigere.
24.Dagbladet skrev under saken at Sørhus hadde vært med på å forberede og redigere VGs stoff om saken, samtidig som han altså satt som juryformann.
25.Den ovennevnte forskningsdirektør Masson var nettopp i ferd med å redigere en komplett samling av Fliess brev til Freud brev som nok kan virke som sprengstoff i visse kretser !
26.Dette innslaget blir det bare moro å redigere hjemme på Marienlyst.
27.Du skal jo også redigere foreningens medlemsblad og gjøre det nytt og spennende, men hvorfor heter bladet" Snø og Ski" ?
28.Er det mulig å redigere eit tidsskrift med utgangspunkt i ein sørtrøndersk identitet ?
29.Foran FNs kvinnekonferanse i Nairobi står det som et hovedproblem å få kvinnenes egne problemer til å bli konferansens hovedsak, også hvis det skulle skje at søkelyset blir satt på" en ny økonomisk verdensorden", skriver kronikkforatteren, som både under FNkonferansen og den forutgående FORUMsamling skal redigere en dagsavis.
30.Forøvrig er det vår jobb å redigere også det innsendte stoff anrette og plassere det som vi finner det riktig og rimelig overfor leserne.
Similar words

 
 

redigere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) redigereredigerenderedigert
Indikative
1. Present
jegredigerer
duredigerer
hanredigerer
viredigerer
dereredigerer
deredigerer
8. Perfect
jeghar redigert
duhar redigert
hanhar redigert
vihar redigert
derehar redigert
dehar redigert
2. Imperfect
jegredigerte
duredigerte
hanredigerte
viredigerte
dereredigerte
deredigerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde redigert
duhadde redigert
hanhadde redigert
vihadde redigert
derehadde redigert
dehadde redigert
4a. Future
jegvil/skal redigere
duvil/skal redigere
hanvil/skal redigere
vivil/skal redigere
derevil/skal redigere
devil/skal redigere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha redigert
duvil/skal ha redigert
hanvil/skal ha redigert
vivil/skal ha redigert
derevil/skal ha redigert
devil/skal ha redigert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle redigere
duville/skulle redigere
hanville/skulle redigere
viville/skulle redigere
dereville/skulle redigere
deville/skulle redigere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha redigert
duville/skulle ha redigert
hanville/skulle ha redigert
viville/skulle ha redigert
dereville/skulle ha redigert
deville/skulle ha redigert
Imperative
Affirmative
durediger
viLa oss redigere
dererediger
Negative
duikke rediger! (rediger ikke)
dereikke rediger! (rediger ikke)
Your last searches