Norwegian-English translation of redusert

Translation of the word redusert from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

redusert in English

redusert
forminsketadjective diminished, reduced, lessened, decreased
Similar words

 
 

More examples
1.Chemical Rubi" går nå med redusert mannskap, og ni mann vil bli sendt sørover fra Norge i løpet av helgen.
2.Endringene innebærer at trygdede som mottar hel alderspensjon ikke lenger har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra Trygden, dette gjelder selv om alderspensjon er redusert på grunn av manglende trygdetid.
3.Et bolighus på 2 etasjer samt redusert 3. etasje".
4.redusert pengemengden !
5.I den situasjon vi nå står i, med redusert vekst i det som har vært typiske kvinneyrker, er det en absolutt forutsetning hvis jenter skal sikre seg en stilling på arbeidsmarkedet", heter det blant annet i Stortingsmelding nr. 85 (1982 / 83).
6.Men det ville ha innebåret at Arbeiderpartiet hadde fått sin overrepresentasjon redusert, ganske riktig.
7.NATOs øverstkommanderende sa i et foredrag i Oslo nylig at faren for atomkrig ville bli redusert hvis hver innbygger årlig betalte ca. 150 kroner mer til det konvensjonelle (ikke kjernefysiske) forsvar.
8.Noen vil svare ja fordi de godtar den påståtte sammenhengen mellom de 150 kronene og redusert fare for atomkrig.
9.Når Arbeiderpartiet nå ønsker å gjennomføre disse stimuleringstiltak er det i forvissningen om at den drastiske nedgangen i byggevirksomheten ikke skyldes redusert behov for nye boliger, men at årsaken rett og slett er at låneordningene er for dårlige.
10.Når en gift søker bor sammen med ektefellen i utdanningstiden, og ektefellen har brutto månedsinntekt som er større enn : kr. 5000 med 0 barn, kr. 6000 med 1 barn og kr. 7100 med 2 barn, osv., blir borteboertillegget redusert med 60% av det overskytende.
11.Verdens beste hopplandslag" som mange yndet å kalle Ludvik Zajcs mannskap, er redusert til en middelmådighet.
12.Vi må alle på økonomisk slankekur for tiden", heter det i forbindelse med at bøndenes inntekter ifølge forslagene vil bli redusert med 50006000 kroner pr. årsverk.
13.Worstward Ho" er et skritt videre inn i en redusert verden, manifestert i en litterær minimalisme uten sidestykke, og fysisk representert ved bokens form og størrelse.
14.Ønsker du senket skattenivå hvis det medfører dårligere helsestell og et redusert utdanningstilbud ?
15.(AP) Pressefriheten ble ytterligere redusert i verden i 1984, konstaterer Det internasjonale presseinstituttet (IPI) i sin årsrapport.
16.(Den er imidlertid senere blitt redusert til fem og et halvt år).
17.(NTBRB) Den borgerlige regjering i Danmark har redusert underskuddet på statsbudsjettet til det halve på to år.
18.90 prosent av vannkraftkommunene gir ingen ekstra fortjeneste når skatteutjevningsmidlene og tilskuddet til lærerlønningene er redusert.
19.Alle masker kan brukes, men endel av filterpatronene har fått redusert virkning som følge av langvarig lagring.
20.Ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift til underkurs får redusert skatt.
21.Antall deler er blitt redusert med 70 prosent, noe som igjen har redusert vedlikeholdsutgiftene med 30 prosent.
22.Antallet arbeidsledige ble redusert med 2800 i løpet av februar, og lå ved utgangen av måneden på 76 900.
23.Arbeiderpartiet vil ha fordomsfri debatt om redusert minstestraff.
24.At det ikke skjer en økning i det private forbruk, er også en forutsetning for å få til økte investeringer i industrien og dermed redusert arbeidsledighet, understreker Alstadheim.
25.Bakgrunnen for at vi nå må gå til oppsigelser er dels at overgangen til ny teknologi har redusert behovet for de mekaniske komponentene vi produserer, og dels den situasjonen vi kom i da vi tapte konkurransen om leveranser av digitale telefonsentraler, sier Holthe.
26.Braathens tilbud lød på 24,4 millioner svenske kroner, og selv om Braathens krav ble redusert, ble prisforskjellen for stor.
27.Dagens rammebetingelser på norsk sokkel kan føre til redusert leteog utbyggingsaktivitet, sier direktør Isak Collett i Esso.
28.Dagens rullebanelengder vil være sikkerhetsmessig tilfredsstillende også under ugunstige klimatiske forhold, dersom flyenes avgangsvekter og dermed nyttelasten blir redusert tilsvarende.
29.De er redusert til" eggprodusenter", sier Jørgen Andersen i De Danske Seminforeninger i en samtale med Aftenposten.
30.De senere år er bevilgningene til skolesektoren stadig blitt redusert og vi følte derfor et prekært behov for å orientere om de langsiktige konsekvensene en slik politikk fører til.
Your last searches