Norwegian-English translation of regissere

Translation of the word regissere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regissere in English

regissere
filmkunstverb direct
Synonyms for regissere
More examples
1.Nei, her kan man selv snakke om hva man vil, regissere og dirigere samtalene.
2.Var det en ørefik De fikk, da de ikke fikk fri for å regissere" Rosenkavaleren" i Marseilles ?
3.Colin Baker er nok fascinert av mediets tekniske muligheter, men ambisjoner om å regissere filmer har han ikke.
4.Er tetersjefen som bare vil regissere og ikke tenke på neste oppsetning.
5.Hennes kjennskap og kjærlighet til norsk teater var også bakgrunnen for at hun ble bedt om å regissere Ibsens" Rosmersholm".
6.Jeg ble også bedt om å regissere Ibsens" Rosmersholm", et stykke som jeg bare hadde lest og sett i Norge.
7.John (" Deltagjengen" og" Rollebyttet") Landis skal regissere et manus av Tom Stoppard.
8.Opprinnelig var det Jean Lafleur som skulle regissere, men efter et par ukers klabb og babb ble oppdraget overlatt til den erfarne Lamont Johnson (The Last American Hero, Lipstick).
9.Vesttysk fjernsyn har bedt ham om å regissere tre av Ibsens skuespill.
10.Jeg forsøker å livnære meg som filmfotograf, for det går ikke an å leve av å regissere kortfilmer, sier Klæbo.
11.Runar Borge skal regissere, og Egil Monn Iversen skal ta seg av Andrew Lloyd Webbers musikk, men det er for tidlig å si noe om rollebesetning ennå.
12.Da han døde av kreft ifjor, hadde han rukket å regissere 22 spillefilmer.
13.Innspillingen begynner i februar i Verbier i Sveits, og den ulenkelige komiker Åberg, som også sto for militærfarsen" Hvordan man gjør gutter av menn", skal igjen regissere.
14.Selv ville han ikke ha honorar for å regissere filmen for Columbia Pictures.
15.Som ikke kan tenke seg å regissere selv.
16.Trond Lie prøvde å regissere selskapet a la Manets bilde" Frokost i det grønne", og det var rekvisittens skyld at vi hverken hadde langhalsede flasker eller kurv med kylling og pariserloff.
Similar words

 
 

regissere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) regissereregisserenderegissert
Indikative
1. Present
jegregisserer
duregisserer
hanregisserer
viregisserer
dereregisserer
deregisserer
8. Perfect
jeghar regissert
duhar regissert
hanhar regissert
vihar regissert
derehar regissert
dehar regissert
2. Imperfect
jegregisserte
duregisserte
hanregisserte
viregisserte
dereregisserte
deregisserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde regissert
duhadde regissert
hanhadde regissert
vihadde regissert
derehadde regissert
dehadde regissert
4a. Future
jegvil/skal regissere
duvil/skal regissere
hanvil/skal regissere
vivil/skal regissere
derevil/skal regissere
devil/skal regissere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha regissert
duvil/skal ha regissert
hanvil/skal ha regissert
vivil/skal ha regissert
derevil/skal ha regissert
devil/skal ha regissert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle regissere
duville/skulle regissere
hanville/skulle regissere
viville/skulle regissere
dereville/skulle regissere
deville/skulle regissere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha regissert
duville/skulle ha regissert
hanville/skulle ha regissert
viville/skulle ha regissert
dereville/skulle ha regissert
deville/skulle ha regissert
Imperative
Affirmative
duregisser
viLa oss regissere
dereregisser
Negative
duikke regisser! (regisser ikke)
dereikke regisser! (regisser ikke)
Your last searches