Norwegian-English translation of regne opp

Translation of the word regne opp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regne opp in English

regne opp
matematikkverb count, enumerate
Examples with translation
Problemet blir enklere å regne ut hvis du setter opp ligningssettet på matriseform.
Det kommer til å regne snart, bare se på de mørke skyene.
Jeg har en anelse om at det vil regne.
Det fortsatte å regne time etter time.
Når begynte det å regne?
Jeg skulle ønske det ville sluttet å regne.
La oss vente til det slutter å regne.
Det kommer til å regne.
Så fort jeg hadde forlatt huset begynte det å regne.
Enkelte sier at dersom du tråkker på en meitemark, så begynner det å regne.
Værmeldingen sier at det kommer til å regne i morgen ettermiddag.
Similar words

 
 

More examples
1.Forøvrig var det en utstrakt bruk av klassisk musikk, skjønne solopartier og kor fra verker vi ikke kan regne opp - eller kjenner !
2.Slik kunne man fortsette å regne opp drakoniske straffedommer.
3.Da jeg fikk et vikariat i Norsk Film A / S, ble jeg like godt værende og har vandret gradene på produksjonssiden, forteller hun og kan regne opp en rekke norske spillefilmer.
4.Man kan regne opp en rekke andre bilder Munch har malt ut fra sine grusomme opplevelser av sykdommen, som først rammet moren, siden to av hans søsken.
5.Selv et barn er seg bevisst ja, vil til og med kunne regne opp - en rekke ting i livet som er nødvendig for å kunne si at livet er godt.
6.Slik kunne vi regne opp mange skjebner.
Your last searches