Norwegian-English translation of rehabilitere

Translation of the word rehabilitere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rehabilitere in English

rehabilitere
medisinverb rehabilitate
Synonyms for rehabilitere
More examples
1.Det er en ting å rehabilitere hus som har antikvarisk verdi.
2.Efterhvert som vi har fått vurdert husets tilstand, er vi kommet frem til at det vil koste for mye å rehabilitere.
3.En stor del av den bygningsmasse som finnes i Oslo sentrum er det all grunn til å rehabilitere eller fjerne til fordel for ny.
4.Selve teatersalen er omtrent klar til bruk nå, forteller" UngJobberne", som er ansatt gjennom kommunen for å rehabilitere det ærverdige" Afrika" varieteteater i Holsts gate 1 på Torshov.
5.Vi forsøker å rehabilitere et ganske tungt klientel, mennesker som aldri har fått et tilbd som er av en slik karakter at man kan vente resultater.
6.Vi håper det er mulig å rehabilitere Ullevålsveien 17 slik at det igjen kan bli fullverdig bolighus.
7.30års kravet fører også til mer rivning og nybygging på eiendommer som det vil koste uforholdsmessig mye å rehabilitere til 30 års standard.
8.4000 kroner kvadratmeteren koster det å rehabilitere en bygård i Oslo.
9.Beboere og næringsdrivende i Grønland 30 og 32 og samme kvartal mot Breigaten er i harnisk efter at boligutvalget igår vedtok å anbefale å rive bygningene, som det tidligere er vedtatt å rehabilitere.
10.Bygget blir på 1355 kvm og er beregnet til å koste 11 millioner kroner.Egentlig skulle banken rehabilitere en gammel bygning,men den raste sammen efter noen ukers arbeide.
11.De nye eierne av Grensen har satt seg fore å rehabilitere gården.
12.Den samme Smith har nå fått tilbud om å møte den ubeseirede tungvektsmesteren Larry Holmes, mens Bruno altså trengte seieren over Lakusta for å rehabilitere seg.
13.Det blir lagt enda større vekt på å forebygge, behandle og rehabilitere narkomane.
14.Det burde vært forbud mot å rehabilitere boliger uten at ventilasjonsanleggene vies større oppmerksomhet.
15.Det er direkte farlig å rehabilitere gamle gårder uten at ventilasjonsanlegget vies oppmerksomhet.
16.Det foregår en omfattende rehabilitering av gamle gårder i vår bydel, men vi mener det ikke er nok å rehabilitere leilighetene til folk.
17.Det låter som eventyrsus, det er det vel også over avslutningsfilmen 23. mai, som er atter en nyinnspilling av" Mytteriet på Bounty", denne gang for å rehabilitere ryktet til den onde kaptein Bligh.
18.Det viser seg at det er snifferne og hasjmisbrukerne som er vanskeligst å rehabilitere på institusjoner og i narkotikakollektiver.
19.Dette har selskapene vært oppmerksom på lenge, og har valgt å rehabilitere de eldre skipene.
20.E.C. Dahl står også foran betydelige investeringer, blant annet i å rehabilitere bryggeriets gamle eiendom på Kalvskinnet i Trondheim.
21.Foreningen søker nye veier å støtte og rehabilitere fanger på, samt organisere de fattige i et land hvor det hersker unntakstilstand.
22.Forfatteren forsøkte her å rehabilitere den norske nazilederen.
23.Forsøket på å rehabilitere tidligere leder (og dermed stoppe politiefterforskningen ?) ble fullstendig avvist av alle andre landsmøtedeltagere enn de 45 delegater / observatører fra lokalkomiteen i Ås.
24.Fortsatt skal man rehabilitere og forbedre boliger.
25.Hun mener det kan være" skadelig for de klienter sykehjemmene skal betjene at det stilles forventninger til dem om at de skal la seg rehabilitere, når virkeligheten kanskje er at de ikke er istand til å la seg rehabilitere, ikke ønsker å la seg rehabilitere og kanskje er så gamle at man kan sette et spørsmålstegn ved om det er etisk riktig å satse større ressurser på en aktiv medisinsk behandling av denne gruppen".
26.Høyre satser sterkere på riving og nybygg i byfornyelsen, men vil bevare og rehabilitere den verneverdige og verdifulle bygningsmassen.
27.InBy går inn for å rehabilitere Logen for 20 millioner kroner.
28.Kimerud Stiftelse, som også driver Nergarden skolesenter i AustAgder, har klart å rehabilitere 80 prosent av de narkomane som er kommet på gårdene.
29.Man hadde samlet seg om å rehabilitere bygningene, men kunne ikke enes om å bevare skolen til den ungdommen som skulle gå under arkadene.
30.Man høster næringsstoffene som tilføres, og vannet vil dermed rehabilitere seg selv efter en viss tid.
Similar words

 
 

rehabilitere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rehabilitererehabiliterenderehabilitert
Indikative
1. Present
jegrehabiliterer
durehabiliterer
hanrehabiliterer
virehabiliterer
dererehabiliterer
derehabiliterer
8. Perfect
jeghar rehabilitert
duhar rehabilitert
hanhar rehabilitert
vihar rehabilitert
derehar rehabilitert
dehar rehabilitert
2. Imperfect
jegrehabiliterte
durehabiliterte
hanrehabiliterte
virehabiliterte
dererehabiliterte
derehabiliterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rehabilitert
duhadde rehabilitert
hanhadde rehabilitert
vihadde rehabilitert
derehadde rehabilitert
dehadde rehabilitert
4a. Future
jegvil/skal rehabilitere
duvil/skal rehabilitere
hanvil/skal rehabilitere
vivil/skal rehabilitere
derevil/skal rehabilitere
devil/skal rehabilitere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rehabilitert
duvil/skal ha rehabilitert
hanvil/skal ha rehabilitert
vivil/skal ha rehabilitert
derevil/skal ha rehabilitert
devil/skal ha rehabilitert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rehabilitere
duville/skulle rehabilitere
hanville/skulle rehabilitere
viville/skulle rehabilitere
dereville/skulle rehabilitere
deville/skulle rehabilitere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rehabilitert
duville/skulle ha rehabilitert
hanville/skulle ha rehabilitert
viville/skulle ha rehabilitert
dereville/skulle ha rehabilitert
deville/skulle ha rehabilitert
Imperative
Affirmative
durehabiliter
viLa oss rehabilitere
dererehabiliter
Negative
duikke rehabiliter! (rehabiliter ikke)
dereikke rehabiliter! (rehabiliter ikke)
Your last searches