Norwegian-English translation of reklamasjon

Translation of the word reklamasjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reklamasjon in English

reklamasjon
allmenn? complaint
Synonyms for reklamasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble ny reklamasjon, men uten resultat denne gang.
2.Det blir ikke tale om reklamasjon.
3.Uansett må man betale returportoen selv, i motsetning til ved reklamasjon.
4.Manglene er av den art at de utvilsomt ville gitt grunnlag for reklamasjon og erstatning dersom de var blitt fremsatt tidligere.
Your last searches