Norwegian-English translation of relikt

Translation of the word relikt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

relikt in English

relikt
allmenn? praise
Synonyms for relikt
Anagrams of relikt
Similar words

 
 

Wiki
Relikt er en term som brukes om en organisme som på et tidligere tidspunkt har hatt en mye større utbredelse, men som nå bare finnes innenfor ett eller få områder. Dette oppstår om en arts livsgrunnlag endres. Eksempler: - Maurløven er i Norge funnet på noen svært få plasser (i Sunndalen og Tafjord i Møre og Romsdal og ved Kvam i Gudbransdalen), langt utenfor sitt opprinnelige leveområde.

Your last searches