Norwegian-English translation of renhet

Translation of the word renhet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

renhet in English

renhet
allmennnoun pureness, cleanness
  emnenoun purity
  moralsk oppførselnoun chastity, virtuousness
  rengjøringnoun cleanness, cleanliness, tidiness
Derived terms of renhet
Similar words

 
 

More examples
1.Et år var mye den tiden, og livsfornødenhetene het vann, ved, renhet, alt sammen elementære ting !
2.Jente i hvitt, kvinne i rødt, dame i svart - renhet, livsglede, vemod - alle bundet til livets dans".
3.Jeg drømmer om en kunst preget av likevekt, renhet og ro. en kunst som kan virke beroligende på sinnet på samme måte som en konfortabel lenestol gir hvile til en sliten kropp", skrev Henri Matisse (18691954).
4.Lilleborg selger og markedsfører seg på det samme idag som da jeg startet for 35 år siden : renhet og hvithet.
5.Absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet.
6.De 40 medlemmer, som har til oppgave å våke over det franske sprogs renhet, møtes under akademiets tradisjonsrike kuppel ved Seinebredden hver torsdag - iført sine gulloverbroderte drakter for å videreføre det nitide og nærmest uendelige arbeide med den store franske ordboken.
7.De mongolske tradisjoner ble motarbeidet for å fremme ideologisk renhet.
8.Det første tyske gjestespill her i Norge efter krigen, i slutten av 1950årene, var nettopp" Nathan der Weise", med den store jødiske skuespilleren Ernst Deutsch i hovedrollen en uforglemmelig tolkning i sin rolige renhet, sin dype, smertelig bevisste innsikt.
9.Det må være en overordnet målsetning å beskytte og bevare denne politiske" uskyld og renhet".
10.Dette er den norske ølsjefens kommentar til en celeber strid om ølets renhet på Kontinentet.
11.EF - kommisjonen har anlagt sak mot den vesttyske regjering ved EF - domstolen i Luxembourg for å få opphevet en tysk lov fra 1516 om ølets renhet.
12.EFkommisjonen har anlagt sak mot den vesttyske regjering ved EFdomstolen i Luxembourg for å få opphevet en tysk lov fra 1516 om ølets renhet.
13.Et interessant eksempel på den nesten overjordiske renhet i alt, som marxismenleninismens yppersteprester må utstråle.
14.For nå er den nordiske renhet i fare.
15.Her skortet det nok litt både på renhet og presisjon ; det virket ikke som om disse hadde fått operaen slik" under huden" som sangerne hadde.
16.I krystallklar renhet svevet de opp mot det blå - (dette lærte vi før forurensningsproblematikken var oppfunnet).
17.I pausen, da scenen ble ryddet, fikk jeg en egenartet opplevelse av renhet og velvære, av finsk atmosfære, formidlet av en taus og vennligeffektiv renovasjon som var et fint innlagt arbeide i kveldens mosaikk.
18.Ingen av dem godtok det synet at terroristene ved å drive en kampanje med drap og ved å samle våpen i helligdommen, selv krenket dens renhet.
19.Islams renhet må ikke vike for verdsliggjøring.
20.Lilleborg selger det samme idag som da jeg startet i bedriften for 35 år siden : renhet og hvithet.
21.Norge er blant de land som ivrer mest efter å få innført betydelig strengere krav til bileksosens renhet.
22.Og fortsatt er det friskhet, renhet, natur, fjell og fjord og de lyse nordiske netter som franske turister er ute efter, forteller Kristiansen.
23.Og med den islamske fremmarsj i store deler av verden, og middelalderbarbari i kampen for" renhet", så er vi sannelig i nærheten av verre trusler enn dem Marowitz maner frem.
24.Overkapasiteten gjør at de reisende kan stille krav, ikke minst om renhet og ryddighet ombord.
25.Religionens renhet søkes bevart gjennom en slående strenghet.
26.Sikhsamfunnets renhet og egenart skal efter dens syn bevares med makt om nødvendig.
27.Sinnrike apparater kontrollerer luftgjennomgang og renhet, og i et laboratorium prøves filtrene overfor forskjellige typer gass.
28.Slik renner religionen gjennom samfunnslivet og gir det sin renhet og ungdom.
29.Sørumsands innbyggerutvalg deltok som referansegruppe på grunn av stedets" trafikkmessige renhet".
30.Evangeliet i dets opprinnelige renhet er et muntlig rykte som går fra by til by, det er ikke skrift.
Your last searches