Norwegian-English translation of rentefot

Translation of the word rentefot from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rentefot in English

rentefot
bankbevegelsenoun interest rate, rate of interest
Similar words

 
 

More examples
1.De kapitalobjekter som er finansiert ved lån opptatt til en lav rentefot, vil derfor bli gjort til gjenstand for en lempeligere beskatning enn kapitalobjekter finansiert ved dyrere, uprioriterte lån.
2.Det må gå an for utlåneren å oppgi hva lånet koster i form av effektiv rentefot.
3.Det vesentlige må være at vi får et veldefinert mål og ikke nødvendigvis effektiv rentefot som beskrevet foran.
4.Dette fordi all forbrukskapital skal beregnes efter en normert rentefot basert på prioriterte formål.
5.Dette forsterker mitt inntrykk av at de vanlige funksjonærene / personalet hos profesjonelle utlånere faktisk ikke er i stand til å svare på kort varsel og kanskje heller ikke overhodet er i stand til å beregne effektiv rentefot.
6.For å beregne den kapitaliserte verdien - eller forbrukskapitalen - legges det til grunn en normert rentefot, f.eks. Husbankens gjennomsnittlige utlånsrente for året.
7.I de opprinnelige premissene for denne lovgivningen er det ikke forutsatt en spesielt lav rentefot.
8.I utlandet er det en kjent sak at Oslo kommune vet å utnytte markedet slik at både rentefot og avdragstid blir rimeligst mulig - for Oslo.
9.Jeg presiserte at jeg ønsket oppgitt effektiv rentefot efter at gebyrer og andre avgifter var tatt med.
10.La oss få en ordning slik at bankene, forsikringsselskapene og andre utlånere er pliktig å oppgi effektiv rentefot på forespørsel.
11.La oss få en ordning slik at banker, forsikringsselskaper og andre utlånere er pliktig å oppgi effektiv rentefot på forespørsel, ber innsenderen.
12.Regner man efter, vil man se at rentefoten er over 50% p.a. (effektiv rentefot).
13.Med en rentefot på 13,5 prosent blir rentebelastningen det første fulle betalingsår 71,50 kroner brutto, og 43 kroner netto, månedlig pr. husstand (hvis man regner med 40 prosent rentefradrag i selvangivelsen).
14.På godfot med rentefot, finans og livet, svinger vi hjemover.
15.Tidligere er det foreslått en rentefot på 12 prosent.
Your last searches