Norwegian-English translation of represjon

Translation of the word represjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

represjon in English

represjon
politikknoun repression
Similar words

 
 

More examples
1.Ble det likevel gjort forsøk på opprør, skulle det bli møtt med skarp represjon.
Your last searches