Norwegian-English translation of resignere

Translation of the word resignere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

resignere in English

resignere
allmennverb forego, give up, capitulate, resign oneself
More examples
1.Han er ikke i ferd med å resignere.
2.Hvis man ser generalsekretær Javier Perez de Cuellars tredje årsrapport i sammenheng med hans første kamperklæring, får man inntrykk av at han er i ferd med å resignere ?
3.Nei, vi har på ingen måte til hensikt å resignere før saken har vært til behandling i Stortinget, forsikrer generalsekretæren.
4.Da bør vel kvinnene resignere ?
5.Da ledet Sparta 51, og M / S kunne ikke gjøre annet enn å resignere.
6.Den danske regjering har måttet resignere når det gjelder Folketingets behandling av dobbeltvedtakets konsekvenser.
7.Det er bare å resignere, det nytter ikke å bekjempe den, den er like livskraftig og spredningsrik som trifidene.
8.En av partene kan resignere og føye den andre i alt.
9.Er Palmeregjeringen i ferd med å resignere overfor sovjetiske krenkelser til tross for verbale forsikringer om fasthet ?
10.FFKs målgjører Terje Jensen jubler for 20, keeper Nils Espen Eriksen, Rune Gjestrumbakken (nr. 5) og Lars R. Kristiansen kan bare resignere.
11.Guttorm Hansen fremholdt at mange antagelig vil resignere i kampen for menneskerettighetene og at det ikke nytter å kjempe for slike rettigheter, men i stedet konsentrere seg om fredens bevarelse.
12.Han gir allikevel ikke opp, hans viktigste oppgave er kanskje nettopp ikke å resignere, men være tilstede.
13.Ingrid Hadler (BUL) måtte bare resignere overfor den lettbente Tyrvingjenta.
14.Jeg er redd for at hele feltet er i ferd med å resignere.
15.LokalTV stasjoner, for eksempel Elverum LokalTV, har måttet resignere.
16.Men det er ikke snakk om å resignere, men om å akseptere seg selv som man er.
17.Men mot arvefienden Oppsal, som Harald gjennom årene har kjempet tøffe kamper mot, måtte man resignere efterhvert som Refstad ble helt utspilt.
18.Narkotikapolitiet i Amsterdam har måttet resignere i kampen mot de milde narkotiske stoffene.
19.Og det kan få Arbeiderpartiet til å resignere og endelig gi opp sitt krav om" styringstillegg".
20.Parkamerat Brit Pettersen måtte resignere efter drøyt halvgått løp.
21.SEIM VALEUR har selvfølgelig helt rett når hun fastslår at de folkevalgte ikke kan resignere overfor dagens økonomiske vanskeligheter, men tvertimot må planlegge den videre utbygging i påvente av at man foretar de nødvendige omprioriteringer.
22.Situasjonen er utrolig deprimerende, og jeg føler ofte at jeg er i ferd med å resignere, sier Ingrid Høgeli til NTB.
23.Skuffet og oppgitt - over 20 000 bergensere måtte bare resignere - Fredrikstad er ikke til å kimse av når det gjelder cupfotball.
24.Verdensmesteren Karpov som nesten kom i skyggen av nordmannens triumf, gjennomførte sitt parti mot stormester Vlastimil Hort ganske overbevisende, og tsjekkeren fant å måtte resignere umiddelbart før tidskontrollen ved 40 trekk.
25.Vi har ikke lov til å resignere.
26.Jeg gjør krav på den aktive klokskap ; kvinnene må ikke resignere.
27.Nei, nå er vi på god vei til å resignere.
28.Da får man bare resignere - som sportsentusiast - og si at spillet er det viktigste.
29.Det ville være å svikte millioner av kvinner og menn i øst hvis vi i vest skulle resignere og la krenkelser av menneskrettighetene gå i glemmeboken.
30.Dette er allikevel ikke god nok grunn for å resignere og si at blyfri bensin - nei, det kan da ikke være nødvendig.
Similar words

 
 

resignere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) resignereresignerenderesignert
Indikative
1. Present
jegresignerer
duresignerer
hanresignerer
viresignerer
dereresignerer
deresignerer
8. Perfect
jeghar resignert
duhar resignert
hanhar resignert
vihar resignert
derehar resignert
dehar resignert
2. Imperfect
jegresignerte
duresignerte
hanresignerte
viresignerte
dereresignerte
deresignerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde resignert
duhadde resignert
hanhadde resignert
vihadde resignert
derehadde resignert
dehadde resignert
4a. Future
jegvil/skal resignere
duvil/skal resignere
hanvil/skal resignere
vivil/skal resignere
derevil/skal resignere
devil/skal resignere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha resignert
duvil/skal ha resignert
hanvil/skal ha resignert
vivil/skal ha resignert
derevil/skal ha resignert
devil/skal ha resignert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle resignere
duville/skulle resignere
hanville/skulle resignere
viville/skulle resignere
dereville/skulle resignere
deville/skulle resignere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha resignert
duville/skulle ha resignert
hanville/skulle ha resignert
viville/skulle ha resignert
dereville/skulle ha resignert
deville/skulle ha resignert
Imperative
Affirmative
duresigner
viLa oss resignere
dereresigner
Negative
duikke resigner! (resigner ikke)
dereikke resigner! (resigner ikke)
Your last searches